Kształcenie i zarządzanie kompetencjami

Rozwiązania wspierające efektywność i rozwój zawodowy

Kontakt

Rozwijaj i utrzymuj wysoką efektywność zespołu

Narzędzia do zarządzania efektywnością, rozwoju zawodowego, nauki umiejętności i nabywania wiedzy, pomagające rozwijać i utrzymywać dobre wyniki zespołu. Gwarantuje najlepsze efekty opieki nad pacjentem, zwiększenie produktywności i udoskonalenie zarządzania administracyjnego poprzez poparty faktami interaktywny program nauczania.

  • Gwarantuje, że wiedza i umiejętności personelu odzwierciedlają najlepsze praktyki i aktualne fakty.
  • Promuje znormalizowaną opiekę w całej
    placówce opieki zdrowotnej.
  • Edukuje personel we wszystkich aspektach kodowania i refundacji — od udoskonalenia dokumentacji, po zgodność z normami kodowania.

Nasze rozwiązania

Nursing Suite

Firma Elsevier wspiera pielęgniarki i innych pracowników służby zdrowia za pomocą potężnego zestawu narzędzi internetowych, dostarczających wiarygodnych i rzetelnych treści na temat wszystkich aspektów opieki.

e-Learning nt. cyklu przychodów

Kształć swój zespół w zakresie nowego procesu klasyfikowania ICD-10 oraz ponad 125 000 dodatkowych kodów diagnoz i zabiegów.

Performance Manager

Kliniczny system do zarządzania kształceniem i efektywnością, który pomaga w szkoleniu pracowników i monitorowaniu biegłości w całej organizacji.

DirectCourse

Internetowy program nauczania zaprojektowany, aby umożliwić pracownikom opieki zdrowotnej pomoc innym osobom w prowadzeniu godnego życia.