Dostęp do treści

Bezpłatne lub niedrogie programy umożliwiające dostęp do istotnych informacji naukowych i medycznych.

Od naukowców i studentów codziennie wykorzystujących treści publikowane w naszych książkach i czasopismach, po pacjentów poszukujących ważnych informacji o swoim leczeniu — oferujemy różne opcje dostępu gwarantujące uzyskanie potrzebnych im informacji.

Ogólnodostępny

 • Otwarte treści: Elsevier publikuje otwarte treści, do których czytelnicy mogą uzyskać bezpłatny dostęp. Obejmują one otwarte archiwa i nadsyłane artykuły udostępniane przez serwis CHORUS.
 • Dostęp dla dziennikarzy: Artykuły naukowe są regularnie wysyłane do 1500 dziennikarzy z nieograniczonym dostępem do mediów, dzięki czemu środki masowego przekazu mogą publikować najważniejsze wiadomości istotne dla ogółu społeczeństwa.
 • Dostęp dla redaktorów Wikipedii: bezpłatny dostęp do ponad 2500 czasopism, 900 periodyków i 26 000 książek dla redaktorów Wikipedii. Dowiedz się więcej
 • Prace Noblistów: Publikowane przez Elsevier zbiory prac zdobywców nagrody Nobla są udostępniane bezpłatnie.
 • Elsevier Connect: Artykuły publikowane na portalu Elsevier Connect są dostępne bezpłatnie dla każdego przez 90 dni.
 • Dostęp na miejscu: Dostęp do platformy ScienceDirect można uzyskać w każdej bibliotece uniwersyteckiej lub publicznej uczestniczącej w programie Access to Research w Wielkiej Brytanii.
 • Wypożyczanie artykułów: Można niedrogo wypożyczać artykuły z ponad 250 czasopism Elsevier za pomocą usługi DeepDyve. Wypożyczenie artykułu na 24 godziny w formacie PDF tylko do odczytu kosztuje od 0,99 do 3,99 $.
 • Dostęp gościnny: Każdy może bezpłatnie uzyskać dostęp do abstraktów i cytowań oraz subskrybować powiadomienia na portalu ScienceDirect jako gość.
 • Inicjatywa Dostępu Awaryjnego: Zapewnia bezpłatny dostęp do pełnych wersji artykułów z ponad 650 seryjnych tytułów z branży biomedycznej, ponad 4000 publikacji referencyjnych i baz internetowych dla pracowników służby zdrowia i bibliotek dotkniętych katastrofą. Służy jako tymczasowy zamiennik i/lub uzupełnienie zbiorów dla dotkniętych katastrofą bibliotek, z których korzystają pracownicy medyczni i podmioty powiązane. Inicjatywa ta jest również skierowana do personelu medycznego ratującego ofiary określonej katastrofy.

Kraje rozwijające się

 • Research4Life: Bezpłatny lub niedrogi dostęp do ponad 3100 czasopism i 13 000 książek elektronicznych Elsevier za pośrednictwem platformy Research4Life.
 • Usługa dostarczania e-czasopism Międzynarodowego Centrum Fizyki Teoretycznej (ICTP): Bezpłatne rozwiązanie techniczne dla naukowców pracujących w krajach rozwijających się, którzy nie mają dostępu do łącza internetowego o wystarczającej przepustowości lub nie mają środków pozwalających na cyfrowe pozyskanie treści. Rozwiązanie to jest dostępne dla indywidualnych badaczy zajmujących się fizyką, matematyką i informatyką w krajach rozwijających się.
 • Biblioteka Aleksandrii: Zapewnia indywidualnym badaczom zajmującym się takimi dziedzinami, jak medycyna tropikalna i zrównoważony rozwój w krajach najmniej rozwiniętych i o niskim dochodzie dostęp do portali ScienceDirect i Scopus.
 • Otwarte treści: Elsevier publikuje otwarte treści, do których czytelnicy mogą uzyskać bezpłatny dostęp. Obejmują one otwarte archiwa i nadsyłane artykuły udostępniane przez serwis CHORUS.
 • TEEAL: Zapewnia badaczom z dziedziny rolnictwa w krajach rozwijających się, w miejscach pozbawionych dostępu do internetu dostęp do tysięcy pełnych wersji artykułów w formacie PDF.

Badacze i studenci

 • Dostęp do ScienceDirect: Elsevier zapewnia dostęp do platformy internetowej ScienceDirect ponad 14 milionom badaczy. Zapewniamy klientom elastyczność w zakresie metody wykupu dostępu. Zalecamy badaczom sprawdzenie w swojej bibliotece lub u specjalisty zajmującego się informacją, czy instytucja ma wykupiony dostęp.
 • Dostęp indywidualny przez Sklep Elsevier umożliwia prenumeratę wielu naszych tytułów w wersji elektronicznej lub drukowanej.
 • Otwarte treści: Elsevier publikuje otwarte treści, do których czytelnicy mogą uzyskać bezpłatny dostęp. Obejmują one otwarte archiwa i nadsyłane artykuły udostępniane przez serwis CHORUS.
 • Program do uzyskania dostępu po doktoracie: Zapewnia dostęp do platformy ScienceDirect naukowcom mającym stopień doktora, ale niepracującym obecne na stanowisku badawczym.
 • Formaty przystępne dla osób z zaburzeniami odczytu druku: Zapewniamy alternatywne pliki dla studentów z zaburzeniami odczytu druku na całym świecie. Komórki uniwersyteckie zajmujące się obsługą takich osób mogą zamówić plik za pośrednictwem AccessTextNetwork lub skorzystać z formularza wniosku o udostępnienie artykułu w wersji dla osób z zaburzeniami odczytu druku.
 • Artykuły polecane i wydania specjalne: Elsevier regularnie promuje artykuły wśród badaczy za pośrednictwem kampanii promocyjnych, np. związanych z najczęściej pobieranymi i cytowanymi publikacjami, oraz poprzez promocję wydań specjalnych. Artykuły objęte tymi kampaniami są przez pewien ograniczony czas bezpłatnie dostępne dla wszystkich.
 • Udostępnienie linku: Autorzy publikujący w Elsevier otrzymują link umożliwiający udostępnienie opublikowanego przez siebie artykułu. Umożliwia on 50-dniowy bezpłatny dostęp do artykułu na platformie ScienceDirect.
 • Dostęp transakcyjny: Elsevier oferuje możliwości zakupu pojedynczych artykułów (opłata za wyświetlenie) i grup artykułów (Article Choice). Współpracujemy również z dostawcami dokumentów, takimi jak Ingenta i Subito.
 • Dostęp na miejscu: Platforma ScienceDirect jest również ogólnodostępna na miejscu w bibliotekach uczestniczących w programie.
 • Pilotażowe udostępnianie otwartych danych: Udostępniamy również bez ograniczeń surowe dane wykorzystane w badaniach; można je pobrać i wykorzystać wraz z artykułem.

Pracownicy służby zdrowia i pacjenci

 • PatientINFORM: Niedrogi dostęp do badań naukowych w dziedzinie medycyny w 100 czasopismach dotyczących opieki zdrowotnej.
 • PatientACCESS: uczestniczymy również w programie, do którego mogą się zarejestrować pacjenci lub ich opiekunowie, aby za niewielką opłatą otrzymywać wyniki badań naukowych pocztą e-mail.
 • Centrum zasobów dotyczących postępów w leczeniu raka przewodu pokarmowego: zapewnia osobom zawodowo zajmującym się opieką zdrowotną bezpłatny dostęp do najnowszych wyników badań naukowych w postaci artykułów, obserwacji klinicznych pacjentów, wywiadów z ekspertami. Centrum prowadzą czasopisma „European Journal of Cancer” i „Clinical Colorectal Cancer”.
 • Biblioteka Bookshare: Firma Elsevier udostępniła kolekcję swoich najlepszych tytułów w przystępnym formacie na stronie bookshare.org — największej internetowej bibliotece dla osób z zaburzeniami odczytu druku.
 • Load2Learn: niewidomi i dyslektyczni studenci mają dostęp do wyników badań naukowych opublikowanych w tytułach należących do Elsevier w przystępnym formacie w serwisie Load2Learn, internetowej usłudze dostarczanej przez RNIB (Royal National Institute of Blind People UK — Królewski Narodowy Instytut Osób Niewidomych w Wielkiej Brytanii).
 • Królewska Służba Latających Lekarzy (ang. Royal Flying Doctor Service — RFDS): Elsevier zapewnia bezpłatny dostęp do ClinicalKey dla ponad 200 osób z personelu klinicznego RFDS, umożliwiając tym samym dalsze zapewnianie podstawowej opieki medycznej w oddalonych społecznościach Australii.
 • Centrum informacji firmy Elsevier o wirusie Zika: Zbiór stale aktualizowanych zasobów pochodzących z treści publikowanych przez Elsevier i ekspertów firmy, w tym z „The Lancet” oraz publikowanych przez renomowanego eksperta w dziedzinie chorób zakaźnych, dra Raphaela Dolina.

Korporacje oraz małe i średnie przedsiębiorstwa

 • Produkty spersonalizowane: Korporacje mają potrzebują dostępu na różnych poziomach, dlatego firma Elsevier przygotowała spersonalizowane produkty pomagające w pozyskiwaniu informacji w formatach umożliwiających podejmowanie lepszych decyzji i wprowadzanie większej innowacyjności.
 • Dostęp transakcyjny: Artykuły mogą być zamawiane i dostarczane w formacie elektronicznym lub w postaci wydruku w ramach opcji zakupu artykułu „opłata za wyświetlenie”. Opłata jest w takim przypadku pobierana z karty kredytowej. Kolejną możliwością jest skorzystanie z DeepDyve.
 • Pilotażowy program prowadzony w Wielkiej Brytanii dla małych i średnich przedsiębiorstw (SME): Aby lepiej zrozumieć potrzeby małych przedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 25 osób), wprowadziliśmy pilotażowo dwie formy dostępu, Biocity i Scie-Tech.