Simon Helliwell

Wiceprezes i Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych

Simon Helliwell jest Wiceprezesem i Dyrektorem Wykonawczym ds. Personalnych Jest odpowiedzialny za realizację wszelkich procesów kadrowych, w tym pozyskiwania talentów, rozwoju talentów, nagradzania, projektowania organizacji oraz wsparcia partnerstwa biznesowego. Simon Pracuje w firmie Elsevier od 2007 roku. Piastował w tym czasie różne stanowiska, w tym stanowisko Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich na Wielką Brytanię i Irlandię, lidera wdrożenia funkcjonalnego PeopleSoft, Dyrektora Globalnego Działu Nagród i Starszego Wiceprezesa ds. Zasobów Ludzkich na Stany Zjednoczone, z siedzibą w Filadelfii. Rozpoczął swoją karierę zawodową jako inżynier w przemyśle petrochemicznym. Później przeszedł na stanowisko operacyjne w przemyśle dóbr konsumpcyjnych, a następnie do działu kadr w sektorze usług finansowych. Ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie w Bath.

Aby zapytać o możliwość zorganizowania wywiadu, należy wysłać e-mail do biura prasowego