Order Sets

Yenilikçi, bulut tabanlı bir çözüm

İletişim Klinik Uygulama Çözümleri

Talimat setlerini işbirliği içinde yazın, gözden geçirin ve yönetin

Elsevier Talimat Setleri, doktorlar, klinisyenler ve enformatik uzmanlarının talimat setlerini işbirliği halinde yazması, gözden geçirmesi ve yönetmesini sağlayan sezgisel, bulut tabanlı bir çözümdür. EHR'ye kolaylıkla entegre edilen Elsevier Talimat Setleri mevcut iş akışınızla birlikte çalışarak ve oluşturmuş olduğunuz terminoloji ve talimat öğelerini kullanarak kuruluşunuza uyum sağlar.


Talimat Setlerini benzersiz kılan nedir

Sorunsuz EHR entegrasyonu sağlayan ve talimat seti sürecini basitleştiren dışa/içe aktarma özellikli adaptif terminoloji platformu.

Kuruluşunuzun tercih ettiği söz varlığını kullanan ve hemen benimsenme ve verimlilik için formularinize yerelleştirilen bir yönetim sistemi.

Talimat haline getirilebilen öğeleri karar alma yardımıyla, destekleyici kanıtlarla ve ilgili güncellemelerle birleştiren, bulması kolay, yüksek değerli içerikler.

Kuruluşunuzu Talimat Setlerinin uygulanmasıyla ilgili uygulama ve iş akışı değişikliklerine hazırlayan kişiselleştirilmiş uygulama hizmetleri.