Elsevier Fingerprint Engine

Elsevier, kolaylaştırıcı bir teknoloji olarak Elsevier'in Parmak İzi Motorunu kullanan araştırma kuruluşları ve finansman kurumları için kritik çözümler geliştirir

Danışmanlık talep edin

Parmak İzi Almak (Fingerprinting) Nedir?

Bir arka plan yazılım sistemi olan Elsevier Fingerprint Engine, metni tanımayan ağırlıklandırılmış terimlerin endeksini oluşturmak için bilimsel belgelerin (yayın özetleri, finansman duyuruları ve ödülleri, proje özetleri, patentler, teklifler/başvurular ve diğer kaynaklar) metinlerinde madencilik yapmasına Fingerprint görselleştirmesi denmektedir.

Parmak İzi Almak (Fingerprinting) Nedir?
Figür 1: Fingerprint görselleştirmesi

Parmak İzlerini toplayan ve karşılaştıran Elsevier Fingerprint Engine kuruluşların meta verilerin ötesine bakabilmesine ve insanlar, yayınlar, finansman fırsatları ve fikirler arasındaki değerli bağlantıları ortaya çıkarabilmesini sağlar.

Elsevier Fingerprint Engine, kapsamlı bir bilgi yönetim sistemi olan Pure ve Elsevier'in hakem bulma aracı olan Uzman Arama gibi pek çok çözüme destek sağlar.


Bir kavram dizini koleksiyonuyla birlikte çok çeşitli konu alanlarını kapsar

Elsevier Fingerprint Engine, farklı konu alanlarıyla ilgili uygulamaları desteklemek için çeşitli kavram dizinlerini kullanır. Çok çeşitli kavram dizinlerini uygulayarak, Elsevier araştırmacılar için, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yaşam bilimleri, mühendislik, dünya ve çevre bilimleri, güzel sanatlar ve beşeri bilimler, sosyal bilimler, matematik ve tarım alanlarına yönelik çözümler geliştirebilmektedir. Kuruluş tarafından sağlanan kavram dizinleri de kullanılabilir.

Nasıl çalışır

Elsevier Fingerprint Engine üç adımlı bir süreçle Parmak İzleri oluşturur:

  1. Elsevier Fingerprint Engine, yayın özetleri, finansman duyuruları ve ödülleri, proje özetleri, patentler, teklifler, uygulamalar ve diğer kaynaklar dahil bilimsel belgelerin metinlerinden madencilik yapmak için çeşitli Doğal Dil İşleme (NLP) tekniklerini kullanmaktadır
  2. Metni tanımlayan kilit kavramlar tüm önemli disiplinlere yayılmış kavram dizinlerinde belirlenmektedir
  3. Elsevier Fingerprint Engine metni tanımlayan bir ağırlıklandırılmış terimler endeksi oluşturmasına Parmak İzi Oluşturma denmektedir.

Parmak İzlerinin bilinçli kararlar alınması için uygulanması

Elsevier Fingerprint Engine insanlar, yayınlar, finansman fırsatları ve fikirleri toplayarak ve karşılaştırarak pratik uygulamalarla sezgisel bağlantıları ortaya çıkarır. Burada Parmak İzlerinin akademik iş istihbaratlarını verilerinize nasıl ekleyebileceğinin bazı örnekleri verilmektedir.


İşbirliği kurulması için uzmanlık profilleri oluşturmak

  • Pure, araştırmacılarınızın kendine özgü uzmanlıklarını ortaya çıkarak benzersiz Parmak İzleri oluşturmak için farklı belgelerin Parmak İzlerini toplar. 2014'ün ortasından başlayarak, Pure , SciVal®'deki finansman fırsatlarının Parmak İzlerini eşleştirecektir. Araştırmacılarınızın Parmak İzlerine finansman sağlamak, uygun finansman fırsatları ve ortaklıklar önermek.

Hakem bulmak için Parmak İzlerini karşılaştırmak

  • Uzman Arama belge Parmak İzlerini araştırmacı Parmak İzleriyle karşılaştırarak hakemlerin belirlenmesini kolaylaştırır ve olası çıkar çatışmalarının farkına varılmasını sağlar.

Araştırmacılara makalelerini yayınlayacakları uygun dergileri bulmalarında yardımcı olmak

  • Elsevier dergi bulucu araştırmacılara makalelerini yayınlamak için en uygun dergileri bulmaları konusunda yardımcı olur. Dergi Bulucu, Elsevier'in Sağlık Bilimleri, Yaşam Bilimleri, Fiziksel Bilimler ve Sosyal Bilimler alanlarındaki 2.200'den fazla dergisini tarayarak, özetleri Elsevier dergileriyle eşleştirir.