Care Planning

Süreç boyunca koordine bakım

İletişim

Bakım sağlamak ve almak için en iyi yerleri birlikte yaratmak

Elsevier Care Planning, hasta hikayesini, 500'den fazla kanıt tabanlı klinik uygulama kuralını ve standartlaştırılmış değerlendirmeleri tüm bakım ortamları ve disiplinleri içinde tek bir hasta merkezli bakım planında birleştiren sektörün tek EHR tabanlı bakım planlama çözümüdür.

Elsevier'in Elsevier’s hazır Care Planning çözümü, iyi oturmuş bir uygulama ve kabul metodolojisiyle pürüzsüz bir entegrasyon gerçekleşmesini sağlar.

Care Planning neredeyse tüm EHR'lere entegre edilebilir

Günümüzde hastaların yaşadığı bakım bölünmesi, bakımın "hasta hikayesinin" paylaşılmaması sebebiyle başarısız biçimde aktarılması ve hastalar bir bakım ortamından diğerine geçtiklerinde farklı uzmanlıklara sahip ekip üyeleri arasında paylaşılan uzunlamasına bir bakım planı olmamasına bağlıdır.

Başarılı uzunlamasına bakım koordinasyonu ve bakım planlaması, bölünmeyi azaltacak ve hasta sonuçlarını iyileştirecek yeni bakım sağlama metodolojilerinin oluşturulması için gereken  toplam kültür değişimine kapsamlı bir yaklaşım gerektirmektedir.

Kanıt tabanlı içeriklerimiz sektördeki en güncel, eksiksiz ve güvenilir içeriklerdir

Bakım Planlamamız, kültürü ve uygulamayı, hastayı, aileyi, toplumu ve bakıcıyı destekleyecek şekilde dönüştürmek için davranışlar ve araçları “nasıl” ele alacağımız konusunda kılavuzluk sağlayan Elsevier Klinik Uygulama Modeli Çerçevesine dayanmaktadır.

Diğer çözümlerden farklı olarak, klinik uygulama kurallarımız bakım planının temelinde yer almaktadır. Bunun anlamı klinisyenlerin karar almaya deste olması için kanıtları bakım noktasında uygulayabildiğidir.

  • Potansiyel sorunlar ve bakımdaki eksikliklere odaklıdır.
  • Titiz bir kanıt tabanlı süreç sonunda geliştirilmiştir ve farklı uzmanlıklara sahip klinisyenler tarafından gözden geçirilmiş ve doğrulanmıştır.
  • Her disiplinin uygulama kapsamını ve farklı uzmanlıklara sahip ekipleri destekleyerek bakımda tutarlılığı artırır ve en yüksek kalite klinik uygulamayı teşvik eder.