Professional Services

Stawiaj czoła wyzwaniom związanym z jakością i integracją danych, stwarzając pole do innowacyjnych odkryć i ułatwiając proces podejmowania decyzji bazujących na większej ilości danych

Rozpocznij

Eliminacja silosów danych i odkrywanie większej ilości informacji

Podczas opracowywania nowych leków decyzje oparte na właściwych informacjach pozwalają obniżyć koszty i przyspieszyć wprowadzenie produktu na rynek. Jednak pozyskiwanie nowych rozwiązań zależy od dostępu do odpowiednich i prawdziwych danych. Ponadto, sam dostęp do danych nie jest równoznaczny z uzyskaniem odpowiedzi.

Normalizacja i organizacja danych związanych z naukami biomedycznymi pochodzących z odmiennych źródeł w zintegrowanych silosach ułatwia badaczom porównanie, analizę, interpretację i udostępnianie danych. Szerszy dostęp i lepszy potencjał współpracy zwiększa możliwości rozwoju badań farmaceutycznych w innowacyjnych kierunkach.

Eliminacja silosów danych i odkrywanie większej ilości informacji — Usługi profesjonalne | Rozwiązania Elsevier


Maksymalizacja produktywności działów badawczo-rozwojowych oraz obniżenie kosztów IT

Elsevier jest czymś więcej niż tylko dostawcą informacji. Jest zaufanym partnerem w zakresie filtrowania, normalizacji i integracji danych związanych z naukami biomedycznymi. Złożony z ekspertów zajmujących się badaniami w dziedzinie biomedycyny i rozwiązań informatycznych, zespół rozwiązań B+R i usług profesjonalnych pozwala klientom zwiększyć produktywność działów badawczo-rozwojowych, zmaksymalizować zwrot z informacji i obniżyć koszty związane ze wsparciem IT.

Zespół ds. usług profesjonalnych, korzystając z ponad 140 lat doświadczenia Elsevier w zakresie filtrowania i klasyfikacji danych biomedycznych, współpracuje z klientami w celu zaprojektowania rozwiązań dopasowanych do ich specyficznych potrzeb. Zespół ds. usług specjalistycznych pomaga:

  • dostosować proces pobierania danych z ogromnej ilości opublikowanej literatury naukowej w celu wyszukania przydatnych odpowiedzi,
  • zoptymalizować procesy integracji danych i normalizacji ułatwiające porównanie i analizę,
  • harmonizować zasoby własne i podmiotów zewnętrznych w celu stworzenia zintegrowanych, dostosowanych do wymogów użytkownika baz danych.