Pathway Studio®

Dane z eksperymentów i literatury, analiza szlaku oraz modele chorób w sercu biologicznych badań naukowych

Rozpocznij Zaloguj się do Pathway Studio

Poznaj stanowiące bazę procesy biologiczne i zainicjuj dalsze odkrycia

Szybko wyszukuj niezwykle przydatne i praktyczne informacje dzięki najlepszym w swojej klasie treściom i potężnym narzędziom analitycznym

Znalezienie praktycznych informacji odnoszących się do określonego genu, choroby lub biomarkera wymaga przeszukania odpowiedniej literatury i połączenia rozproszonych danych, co często okazuje się przedsięwzięciem czasochłonnym i żmudnym. Bez względu na to, czy naukowcy skupiają się na patologii człowieka, czy na biologii roślin, rozwiązanie informatyczne, które ułatwia interpretację danych eksperymentalnych, zapewnia pełniejszy wgląd w mechanizmy chorobowe i dzięki analizom szlaku sygnałowego przyspiesza postęp biologicznych badań naukowych. Takim rozwiązaniem jest Pathway Studio.

Dzięki zintegrowaniu ogromnej bazy wiedzy o powiązaniach biologicznych pobranej z milionów opublikowanych artykułów (w wersji pełnotekstowej i abstraktów) z narzędziami analitycznymi i wizualizacyjnymi, Pathway Studio umożliwia naukowcom badanie interakcji na poziomie molekularnym wraz ze związkami przyczynowo-skutkowymi skojarzonymi z procesami biologicznymi w wielu organizmach. Wykorzystanie rozległej bazy treści spoza domeny publicznej sprawia, że nowe odkrycia są bardziej prawdopodobne i lepiej wspomagane.  To zintegrowane i wszechstronne rozwiązanie umożliwiające wyszukiwanie danych biologicznych idealnie nadaje się do identyfikacji docelowych miejsc działania leków, modelowania chorób, identyfikacji biomarkerów i określenia nowego zastosowania leku.

Możesz liczyć na to, że Pathway Studio ułatwi Ci:

Możesz liczyć na to, że Pathway Studio Ci pomoże | Rozwiązania Elsevier

  • pewniejszą analizę i interpretację wyników eksperymentalnych w kontekście opublikowanych danych,
  • szybkie opracowanie i potwierdzenie eksperymentalnych hipotez dotyczących nowych docelowych miejsc działania leku, biomarkerów i projektów związanych z określaniem nowego zastosowania leku,
  • rozwikłanie związanych z biologią choroby interakcji komórkowych i immunologicznych,
  • zrozumienie bazowych procesów biologicznych wpływających na rozwój i postęp choroby oraz na zdolność reagowania na lek.

Pathway Studio przyda Ci się niezależnie od Twojego sposobu pracy

Ponieważ każdy pracownik naukowy i każdy projekt mają specyficzne wymagania związane z analizą danych, sposób wykorzystania Pathway Studio można dopasować do swojej pracy. Obsługuje wszystkie popularne formaty danych laboratoryjnych wykorzystywane w proteomice, metabolomice i danych ekspresji, w tym danych ekspresji NGS (sekwencjonowanie RNA) oraz danych wariantu NGS (format VCF). Bez względu na to, czy potrzebne jest uruchomienie prostego zapytania do bazy danych w celu lepszego zrozumienia biologii określonego genu lub interakcji białkowej, identyfikacja potencjalnego docelowego miejsca działania leku lub biomarkera, czy zbudowanie skomplikowanego modelu choroby, można łatwo i w odpowiednim momencie uzyskać dostęp do przydatnych informacji. Najnowsza wersja Pathway Studio Web stanowi odpowiedź na pilnie zbierane przez nas opinie klientów i oferuje jeszcze lepszy interfejs użytkownika. Niedawna modernizacja programu sprawiła, że jest on najłatwiejszym i najszybszym rozwiązaniem umożliwiającym zrozumienie biologii chorób.

Bardziej przemyślane i znaczące decyzje i badania naukowe dzięki większej liczbie informacji o interakcjach i powiązaniach molekularnych

Uproszczone procesy przepływu pracy, ręcznie dostosowywane ścieżki, rozległe treści i przydatne filtry dają możliwość eksploracji danych o interakcjach molekularnych i identyfikacji większej liczby powiązań z danym białkiem, chorobą lub lekiem. Dzięki kilku kliknięciom dane eksperymentalne można umieścić w kontekście biologicznym popartym ponad 7 milionami pochodzących z literatury informacji o interakcjach molekularnych i 2000 ręcznie dostosowanych szlaków. Korzystanie z tej wyczerpującej bazy wiedzy może przyspieszyć wprowadzanie innowacji w instytucjach akademickich, państwowych i korporacyjnych, ponieważ umożliwia:

  • wizualizację systemów biologicznych i chorobowych poprzez analizę szlaku,
  • ustalenie nowych docelowych miejsc działania leku przez wykorzystanie opublikowanej literatury naukowej (ponad 10 000 czasopism),
  • zrozumienie wpływu, jaki mutacje genetyczne mają na pacjentów i opracowanie leku,
  • rozpoznanie roli szlaków sygnałowych podczas choroby i rozwoju choroby,
  • rozwikłanie związanych z biologią choroby interakcji komórkowych i immunologicznych,
  • odkrycie nowych chorób, w których leczeniu opracowany lek może być przydatny.

Pathway Studio za darmo

Bezpłatnie sprawdź próbkę filtrowanych szlaków sygnałowych (w języku angielskim).

The Hive: Prawdziwe historie. Prawdziwa nauka. W czasie rzeczywistym.

Start-upy w branży biotechnologii i farmacji wykorzystują R&D Solutions firmy Elsevier do zmierzenia się z wyzwaniami na wczesnych etapach poszukiwania i opracowywania leków.

By dowiedzieć się więcej o tym, jak wczesny dostęp do badań stanowi początek wczesnych innowacyjnych odkryć, obejrzyj film lub zapoznaj się z studiami przypadków.
Odwiedź The Hive (w języku angielskim)

Blog Pharma R&D Today

Uzyskaj dostęp do szerokiego spektrum najnowszych informacji o tematyce związanej z farmacją dzięki blogowi Elsevier Pharma R&D Today.

Poczytaj o identyfikacji docelowych miejsc działania leku, danych big data, odkryciach nowych leków, monitoringu bezpieczeństwa leków, mitygacji ryzyka, zgodności z przepisami i innych powiązanych zagadnieniach.

Odwiedź nasz blog farmaceutyczny (w języku angielskim)Aby dowiedzieć się więcej na temat licencji osób trzecich lub sposobu ukazywania się treści wydawców w produkcie, należy skontaktować się z zespołem zarządzania relacjami z wydawcami.


Więcej informacji (w języku angielskim)