Order Sets

Intuicyjne rozwiązanie chmurowe

Kontakt Rozwiązania dotyczące praktyki klinicznej

Twórz, przeglądaj i zarządzaj zestawami zaleceń we wspólnym środowisku

Order Sets firmy Elsevier to intuicyjne rozwiązanie chmurowe umożliwiające lekarzom, klinicystom i specjalistom w dziedzinie informacji naukowej tworzenie, przeglądanie i zarządzanie zestawami zaleceń we wspólnym środowisku. Łatwo integrujące się z systemem EHR rozwiązanie Order Sets firmy Elsevier przystosowuje się do potrzeb danej organizacji, działa w ramach istniejących procedur pracy i wykorzystuje przyjętą terminologię i zalecenia.


Co sprawia, że rozwiązanie Order Sets jest wyjątkowe?

Adaptacyjna platforma terminologiczna z możliwościami eksportu/importu, umożliwiająca bezproblemową integrację z systemem EHR i uproszczenie procesu tworzenia zestawu zaleceń.

System zarządzania wyposażony w słownictwo preferowane przez daną instytucję i dostosowujący się do receptariusza placówki zapewnia natychmiastowe wdrożenie i wydajność.

Łatwe do znalezienia treści o dużej wartości, łączące ordynowane elementy z pomocnymi przy podejmowaniu decyzji wskazówkami, faktami i istotnymi aktualnymi informacjami.

Dostosowane do potrzeb organizacji usługi wdrożeniowe, mające na celu przygotowanie organizacji do zmiany procedur i przepływu pracy, związanej z wdrożeniem Order Sets.