Elsevier Fingerprint Engine

Firma Elsevier opracowuje rozwiązania kluczowe dla instytucji naukowych i agencji finansujących, wykorzystujące silnik Fingerprint Engine™ firmy Elsevier jako technologię pozwalającą rozwinąć badania.

Zamów konsultację

Na czym polega generowanie odcisku cyfrowego?

Wewnętrzny system Elsevier Fingerprint Engine eksploruje tekst dokumentów naukowych — abstraktów publikacji, ogłoszeń o finansowaniu i informacji o przyznanych dotacjach, streszczeń projektów, patentów, propozycji/aplikacji i innych źródeł — w celu stworzenia definiującego tekst indeksu terminów ważonych. Proces ten znany jest pod nazwą wizualizacji odcisku cyfrowego Fingerprint.

Na czym polega generowanie odcisku cyfrowego?
Rysunek 1: Wizualizacja odcisku cyfrowego Fingerprint

Dzięki zbieraniu i porównywaniu „odcisków cyfrowych” oprogramowanie Elsevier Fingerprint Engine umożliwia instytucjom spojrzenie poza metadane i pokazanie ważnych powiązań między ludźmi, publikacjami, możliwościami finansowania i pomysłami.

System Fingerprint Engine firmy Elsevier jest wykorzystywany w wielu rozwiązaniach, w tym w Pure, wszechstronnym systemie zarządzania informacjami, i Expert Lookup, narzędziu Elsevier do znajdowania recenzentów.


Szeroka gama zakresów tematycznych dzięki wykorzystaniu zbioru tezaurusów

System Fingerprint Engine firmy Elsevier korzysta z różnorodnych tezaurusów, dzięki czemu można go zastosować do licznych zakresów tematycznych. Zastosowanie szerokiej gamy tezaurusów umożliwia Elsevier opracowanie rozwiązań dla naukowców zajmujących się między innymi: naukami biologicznymi, inżynierią, naukami o Ziemi i środowisku, sztuką i naukami humanistycznymi, naukami społecznymi, matematyką i rolnictwem. System może również uwzględniać tezaurusy dostarczone przez daną instytucję.

Jak to działa?

System Elsevier Fingerprint Engine tworzy odciski cyfrowe w ramach trzystopniowego procesu:

  1. System Elsevier Fingerprint Engine wykorzystuje techniki przetwarzania języka naturalnego (NLP) do eksploracji tekstu dokumentów naukowych, takich jak abstrakty publikacji, ogłoszenia o finansowaniu i przyznaniu dotacji, streszczenia projektów, patenty, propozycje, aplikacje i inne źródła.
  2. Kluczowe koncepcje definiujące dany tekst są identyfikowane w tezaurusach obejmujących wszystkie najważniejsze dyscypliny.
  3. Program Elsevier Fingerprint Engine tworzy nazywany odciskiem cyfrowym (Fingerprint) indeks terminów ważonych, który definiuje tekst.

Korzystanie z odcisków cyfrowych przy podejmowaniu decyzji

Dzięki zebraniu i porównywaniu odcisków cyfrowych ludzi, publikacji, możliwości finansowania i pomysłów, oprogramowanie Elsevier Fingerprint Engine ujawnia kompleksowe powiązania, które można wykorzystać w praktyce. Oto kilka przykładów, jak odciski cyfrowe mogą wprowadzić naukową analizę biznesową do zbioru danych instytucji.


Tworzenie umożliwiających współpracę profili kompetencji

  • Pure zbiera odciski cyfrowe poszczególnych dokumentów i tworzy unikalne indeksy pokazujące kompetencje danego badacza. Od połowy 2014 r. Pure dopasowuje odciski cyfrowe możliwości finansowania w SciVal® Funding do „odcisków cyfrowych” badacza, rekomendując w ten sposób odpowiednie możliwości finansowania i sugerując możliwości współpracy.

Porównywanie odcisków cyfrowych przy wyszukiwaniu recenzentów

  • Program Expert Lookup porównuje odciski cyfrowe dokumentów z odciskami cyfrowymi badaczy; w ten sposób ułatwia znajdowanie recenzentów i zwiększa świadomość potencjalnych konfliktów interesów.

Pomoc badaczom w znajdowaniu odpowiednich czasopism do opublikowania artykułu

  • Narzędzie Journal Finder firmy Elsevier pomaga badaczom znaleźć czasopisma, których zakres tematyczny najlepiej odpowiada tematyce ich artykułów. Narzędzie Journal Finder dopasowuje abstrakty do czasopism Elsevier; skanuje 2200 tytułów Elsevier w dziedzinie nauk medycznych, nauk biologicznych, fizyki i nauk społecznych.