ClinicalKey dla pielęgniarek

Daje pielęgniarkom dostęp do wiarygodnych materiałów dostarczających odpowiedzi na pytania związane z opieką zdrowotną.

Rozpocznij

Ponieważ zespoły kliniczne opiekują się starzejącą się populacją, plany leczenia muszą uwzględniać bardziej złożone przypadki. Jednocześnie pacjenci i ich rodziny coraz bardziej angażują się w leczenie. Zaangażowanie pacjentów we wspólne podejmowanie decyzji rodzi nowe pytania dla opiekującego się nimi zespołu. Jeśli lekarze nie korzystają ze znormalizowanego, wiarygodnego źródła informacji medycznych, narażają pacjentów na ryzyko niespójnej opieki, nieefektywnych wizyt i negatywnych wyników leczenia.

Dzięki platformie ClinicalKey firmy Elsevier zapewnisz swoim zespołom opieki dostęp do opartych na faktach informacji, aby znali odpowiedzi na złożone pytania związane ze stanem pacjentów. A dzięki temu, że pielęgniarki korzystają z tego samego źródła informacji, gwarantujesz bardziej spójny proces leczenia pacjenta w oparciu o najbardziej aktualne standardy opieki.

Lepsza i bardziej spójna opieka

Platforma ClinicalKey umożliwia pielęgniarkom:

poprawienie standardu opieki nad pacjentem dzięki wiarygodnym materiałom; im bardziej złożony jest stan pacjenta, tym bardziej brak opartych na faktach informacji, które mogłyby wskazać, w jaki sposób należy prowadzić leczenie, może prowadzić do nieoptymalnego poziomu opieki i niepożądanych powikłań. Platforma ClinicalKey daje pielęgniarkom i innym pracownikom służby zdrowia dostęp do wiarygodnego źródła opartych na faktach informacji, gdziekolwiek i kiedykolwiek ich potrzebują.

zapewnienie bardziej spójnego poziomu opieki, niezależnie od zajmowanego stanowiska; zbudowanie podstaw wiedzy klinicznej jest trudne, gdy zespół kliniczny opiera się na niezweryfikowanych, przestarzałych lub niewystarczających źródłach. Dzięki platformie ClinicalKey pracownicy służby zdrowia mają dostęp do jednego zaufanego rozwiązania, które oferuje stale aktualizowane treści bazujące na najnowszych faktach oraz pochodzące z najważniejszych podręczników, filmów z nagraniami procedur i najnowszych wyników badań.

Możliwości jakie daje pielęgniarkom platforma ClinicalKey

 • Zaawansowana technologia wyszukiwania, która umożliwia szybkie znalezienie odpowiedzi na istotne pytania
 • Aktualizacja na bieżąco w miarę publikowania nowych materiałów
 • Natychmiastowy dostęp w placówce opieki zdrowotnej dzięki integracji z systemem EHR, możliwość zdalnego dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej na urządzeniach z systemem operacyjnym Apple i Android.
 • Treści obejmujące szeroką gamę specjalizacji
 • Personalizacja i łatwe udostępnianie treści
 • Godziny instruktażu stacjonarnego* zaliczane do ustawicznego kształcenia pielęgniarskiego za Aktualne informacje kliniczne**

  *Dotyczy użytkowników z USA. Firma Elsevier uzyskała akredytację z wyróżnieniem Komitetu Akredytacyjnego Amerykańskiego Centrum Kwalifikacyjnego Pielęgniarek (American Nurses Credentialing Center, ANCC) do kształcenia ustawicznego pielęgniarek. Firma Elsevier została zatwierdzona jako podmiot kształcący przez Izbę Pielęgniarską Stanu Floryda. Numer podmiotu w stanie Floryda to #50-4681. Firma Elsevier została zatwierdzona jako podmiot kształcący przez Izbę Pielęgniarską Stanu Kalifornia. Numer podmiotu w stanie Kalifornia to #CEP 3257.

  **Może nie dotyczyć niektórych krajów poza Ameryką Północną


Treści medyczne

Najważniejsze treści obejmują m.in. monografie leków, streszczenia zagadnień klinicznych, filmy i zdjęcia.

 • Przegląd zagadnień klinicznych: zwięzłe, łatwe w nawigacji monografie pozwalające szybko znaleźć odpowiedzi w placówce służby zdrowia
 • Strony tematyczne: zwięzłe informacje m.in. na temat epidemiologii chorób, czynników ryzyka, objawów klinicznych i leczenia
 • Oparte na faktach monografie pielęgniarskie Mosby'ego: najnowsze fakty dotyczące najczęstszych problemów klinicznych, w tym streszczenia kluczowych badań, oznaczone według poziomu jakości danych naukowych
 • Pełna treść publikacji książkowych: znane na całym świecie publikacje wydawnictwa Elsevier w dziedzinie pielęgniarstwa, w tym „Core Curriculum for Critical Care” AACN, „Sheeby's Manual of Emergency Care” i „Saunders Nursing Drug Handbook 2016”
 • Pełna treść czasopism: najważniejsze czasopisma wydawnictwa Elsevier, w tym Journal of Emergency Nursing, Nurse Leader, AORN Journal i Journal for Nurse Practitioners
Zobacz więcej

Elsevier będzie na konferencji ANPD

Odwiedź nasze stanowisko (nr 201) podczas konferencji ANPD19 i dowiedz się, jak Elsevier pomaga wdrażać wysokiej jakości efektywny ekonomicznie system opieki dzięki światowej klasy treściom klinicznym zintegrowanym z procesami klinicznymi i systemami EHR.

Dowiedz się więcej