Clinical Pharmacology powered by ClinicalKey®

Pozwala najszybciej podejmować najlepsze i najbezpieczniejsze decyzje dotyczące farmakoterapii

Kontakt Logowanie

Uznane za najlepsze w raporcie 2017 Best in KLAS® rozwiązanie wspierające decyzje kliniczne — źródło informacji w placówce służby zdrowia

Rozwiązanie Clinical Pharmacology powered by ClinicalKey® ułatwia i przyspiesza znalezienie i zastosowanie istotnych informacji. Rozwiązanie to ma dużą wartość dla instytucji opieki zdrowotnej, ponieważ:

 • wspiera użytkowników w podejmowaniu świadomych decyzji,
 • zapewnia bezpieczeństwo pacjenta,
 • zwiększa produktywność.

Rozwiązanie Clinical Pharmacology powered by ClinicalKey® — zaprojektowane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii i wniosków z rozległego badania satysfakcji klienta — poprawia zadowolenie użytkownika dzięki szybkiemu, inteligentnemu wyszukiwaniu odpowiedzi, szerokiemu dostępowi do wiarygodnych faktów i możliwości szybszej absorpcji istotnych treści w celu uzyskania optymalnej produktywności placówki opieki zdrowotnej.

Kluczowe funkcje

 • Natychmiastowy dostęp do ważnych aktualizacji
  Gwarantuje ważne aktualizacje nawet w weekendy i święta, co wśród baz leków stanowi cechę wyjątkową. W ten sposób pomaga organizacjom unikać szkodliwych i kosztownych błędów w leczeniu farmakologicznym, a tym samym chronić pacjentów.
 • Treści najwyższej jakości
  Najwyższą jakość gwarantują poparte faktami, recenzowane treści przygotowane przez redaktorów-farmaceutów posiadających wiedzę w danej dziedzinie terapeutycznej.
 • Najszybszy dostęp do odpowiedzi umożliwia szybkie i pewne podejmowanie decyzji
  Żadna inna baza leków nie dostarcza placówce opieki zdrowotnej odpowiedzi szybciej i nie umożliwia niezwłocznego podjęcia bazującej na faktach decyzji, przyczyniającej się zapewnienia najwyższej jakości opieki nad pacjentem.
 • Kompleksowe rozwiązanie dla całej organizacji
  Zapewnia dostęp do monografii leków, w tym treści z zakresu opieki neonatalnej/pediatrycznej, edukacji pacjenta, odpowiedniości do podawania w kroplówce dożylnej, toksykologii, przeglądów klas leków, treści onkologicznych zatwierdzonych przez CMS, niestandardowych raportów itd.
 • Elastyczne opcje dostawy
  Opcja internetowa, integracja z procedurą przepływu pracy i własna aplikacja mobilna.
 • Część pakietu rozwiązań informacyjnych ClinicalKey
  Najlepsze internetowe narzędzia do wyszukiwania informacji klinicznych wśród wiarygodnych i stale aktualizowanych treści z najbardziej zaufanych źródeł.