Care Planning

Care Planning

Skoordynowana opieka obejmująca wszystkie aspekty leczenia

Kontakt

Wspólne tworzenie najlepszych placówek opieki zdrowotnej

Rozwiązanie Care Planning to jedyne w branży rozwiązanie bazujące na systemie EHR łączące historię pacjenta, ponad 500 popartych faktami wskazówek dotyczących praktyki klinicznej i standaryzowanych ocen w jeden, skoncentrowany na pacjencie plan opieki dla każdej placówki i dyscypliny.

Predefiniowane rozwiązanie Care Planning firmy Elsevier gwarantuje bezproblemową integrację dzięki ustalonej metodologii wdrożenia.

Rozwiązanie Care Planning można zintegrować z praktycznie każdym systemem EHR

Doświadczana dziś przez pacjentów fragmentacja opieki bierze się z nieefektywnego przeniesienia opieki z powodu nieudostępniania „historii pacjenta” oraz przekrojowego planu opieki członkom zespołu niebędącym profesjonalistami w momencie przeniesienia pacjenta z jednej placówki opieki do innej.

Efektywna przekrojowa koordynacja opieki Care Planning wymaga wszechstronnego podejścia w celu całościowej zmiany kultury i stworzenia nowych metodologii zapewnienia opieki, a tym samym zmniejszenia jej fragmentacji i poprawy wyników leczenia.

Nasze poparte faktami treści są najbardziej aktualne, kompletne i wiarygodne w branży

Care Planning bazuje na strukturze modelu praktyki klinicznej Elsevier, zapewniającego wytyczne dotyczące sposobu radzenia sobie z zachowaniami i narzędziami w celu zmiany kultury i praktyki, oraz zapewnienia większego wsparcia pacjentowi, jego rodzinie, społeczności i opiekunom.

Odmiennie niż w przypadku innych rozwiązań, nasze wytyczne dotyczące praktyki klinicznej stanowią fundament planu opieki. Oznacza to, że lekarze mogą wykorzystywać przedstawione fakty w placówce służby zdrowia jako pomoc przy podejmowaniu decyzji.

  • Skoncentrowane na zapobieganiu potencjalnym problemom i zaniedbaniom w opiece nad pacjentem.
  • Opracowane w wyniku rygorystycznego, popartego dowiedzionymi faktami procesu oraz po uzyskaniu opinii i walidacji od lekarzy klinicznych różnych specjalności.
  • Wspiera praktyki o każdej specjalności, a także zespoły interdyscyplinarne, zapewniając stabilną opiekę i promując najlepszą praktykę kliniczną.