Dostęp dla pracowników służby zdrowia i pacjentów

bookmark icon

Biblioteka Bookshare
Firma Elsevier udostępniła kolekcję swoich najlepszych tytułów w przystępnym formacie na stronie bookshare.org — największej internetowej bibliotece dla osób z zaburzeniami odczytu druku. Studenci niewidomi lub dyslektyczni mają dostęp do badań naukowych publikowanych w tytułach Elsevier w przystępnej formie poprzez RNIB Bookshare, internetowy serwis oferowany przez Królewski Narodowy Instytut Osób Niewidomych w Wielkiej Brytanii.

information icon

Inicjatywa Dostępu Awaryjnego
W ramach Inicjatywy Dostępu Awaryjnego współpracujemy z Narodową Biblioteką Medyczną Stanów Zjednoczonych w celu zapewnienia tymczasowego bezpłatnego dostępu do pełnych wersji artykułów pracownikom służby zdrowia, bibliotekarzom i osobom dotkniętym kataklizmem. Dostęp taki umożliwiono po trzęsieniu ziemi i będącej jego następstwem epidemii cholery na Haiti w 2010 r., po powodzi w Pakistanie w 2010 r., po trzęsieniu ziemi w Fukushimie i tsunami w Japonii w 2011 r., po tajfunie Haiyan na Filipinach w 2013 r. i epidemii Ebola w 2014 r.

unlock icon

Otwarte treści
Dostęp gościnny przez stronę Lancet.com umożliwia każdemu bezpłatne przeglądanie treści, na przykład abstraktów, artykułów wstępnych, sekcji raportu światowego, perspektyw i korespondencji czasopisma „The Lancet”. Wszystkie tytuły Cell Press umożliwiają również bezpłatny dostęp ze strony internetowej Cell Press. Ponadto firma Elsevier wydaje kilka związanych z tematyką medyczną czasopism z otwartym dostępem. Każdy może bezpłatnie uzyskać do nich dostęp.

laptop icon

Zasoby udostępniane w sytuacjach wyjątkowych:
w przypadku określonych medycznych sytuacji wyjątkowych firma Elsevier tworzy dedykowane zasoby zapewniające bezpłatny dostęp do przefiltrowanych potrzebnych wyników badań naukowych. Przykładami mogą być zasoby dotyczące wirusów Zika i Ebola. Pierwszy z tych zasobów zawiera zbiór stale aktualizowanych zasobów pochodzących z treści publikowanych przez Elsevier i ekspertów firmy, w tym z „The Lancetoraz publikowanych przez renomowanego eksperta w dziedzinie chorób zakaźnych, dra Raphaela Dolina.

medical cross icon

Dostęp dla pacjentów
Pacjenci, opiekunowie i ich przedstawiciele potrzebujący określonych informacji medycznych mogą wnioskować o dostęp do artykułów pocztą elektroniczną, pod adresem patientaccess@elsevier.com.