Oświadczenia

Firma Elsevier jest aktywnie zaangażowana w omawianie kluczowych zagadnień w odniesieniu do wielu ważnych kwestii związanych z publikacjami naukowymi, w tym z otwartym dostępem, otwartymi danymi i otwartą nauką. Staramy się, by składane u nas materiały pisemne i dowody były otwarte i przejrzyste, aby każdy mógł je przeczytać.

Uwaga: Wszystkie linki i materiały do pobrania na tej stronie są dostępne w języku angielskim.

Otwarty dostęp


Dane badawcze i wskaźniki


Inne