Wyszukiwarka czasu trwania embarga

Poznaj czas obowiązywania embarga w określonym czasopiśmie Elsevier lub wyszukaj czasopismo według czasu obowiązywania embarga.

Jak korzystać z wyszukiwarki czasu trwania embarga

Nasza Wyszukiwarka czasu trwania embarga w poszczególnych czasopismach pozwala uzyskać informacje o okresach opóźnienia wolnego dostępu (embargu) stosowadne globalnie w odniesieniu do udostępniania przyjętych maszynopisów. Inne uzgodnienia mogą obowiązywać autorów z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.  W niektórych przypadkach, szczególnie w odniesieniu do nowych czasopism, okres obowiązywania embarga nie będzie wyświetlany. Aby uzyskać więcej informacji, należy kontaktować się z nami bezpośrednio. Należy pamiętać, że w przypadku czasopism prenumerowanych, które stały się czasopismami z otwartym dostępem, nadal może obowiązywać embargo na wcześniej opublikowane artykuły prenumerowane.

Dowiedz się więcej o wyjątkach

Często zadawane pytania

Czym jest embargo?

Dlaczego potrzebne jest embargo czasopisma?

Jak ustala się okres obowiązywania embarga?

Od kiedy obowiązuje embargo?

Co można zrobić po wygaśnięciu okresu obowiązywania embarga?