Newsroom

As part of Elsevier's Corporate Relations department, the Newsroom is the company's main point of contact for media.

Read the press releases

Za pośrednictwem strony Aktualności informujemy media o najnowszych artykułach naukowych publikowanych w czasopismach Elsevier i kontaktujemy dziennikarzy ze specjalistami branżowymi i wydawniczymi. Pomagamy również reporterom eksplorować i przygotowywać relacje o skomplikowanych i stale ewoluujących światach nauki i publikacji.

Na tej stronie można znaleźć informacje o naszym programie bezpłatnego dostępu oraz biuletyn dla dziennikarzy, sprawdzić nasze komunikaty prasowe (w języku angielskim), aby poznać najświeższe aktualności Elsevier, a także skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych dla mediów i uzyskać odpowiedzi na pytania lub zgłosić uwagi.

Najistotniejsze informacje o badaniach

„Elsevier Research Selection” (ERS) to ukazujący się co dwa tygodnie biuletyn dla dziennikarzy (naukowych), stanowiący źródło informacji o niedawno opublikowanych wynikach badań naukowych.Zawiera wybór aktualnych artykułów naukowych, które ukazały się na platformie ScienceDirect. Korzystając z bezpłatnego dostępu do platformy ScienceDirect dla mediów, dziennikarze mogą uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów.Artykuły opublikowane w biuletynie dotyczą badań naukowych z dziedzin atrakcyjnych dla ogółu społeczeństwa, na przykład zdrowia, artykułów spożywczych, psychologii, środowiska i sportu. Co jakiś czas tematyka biuletynu koncentruje się na określonym zagadnieniu.


Bezpłatny dostęp dla dziennikarzy

Elsevier zapewnia dziennikarzom naukowym bezpłatny dostęp do szerokiej gamy narzędzi i baz danych pomocnych w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz umożliwiających edukowanie i informowanie ogółu społeczeństwa o nauce w najszerszym znaczeniu tego słowa. Akredytowani dziennikarze chcący uzyskać bezpłatny dostęp do którejkolwiek z wymienionych poniżej platform powinni wysłać do nas wiadomość e-mail.

ScienceDirect

ScienceDirect to wiodąca platforma firmy Elsevier oferująca dostęp do pełnotekstowych treści z dziedziny nauk ścisłych, techniki i medycyny z ponad 14 milionów publikacji w ponad 3800 czasopismach i ponad 35 000 książek Elsevier, z własnego wydawnictwa i od naszych partnerów — czyli do jednej czwartej opublikowanych na świecie treści akademickich. Wiele artykułów zawiera elementy interaktywne, na przykład pliki audio, wideo, wykresy, tabele i obrazy, jak również informacje kontekstowe z zewnętrznych zestawów danych specyficznych dla danego zagadnienia. Platforma ScienceDirect zawiera także artykuły publikowane wstępnie oraz pochodzące z czasopism Elsevier treści z otwartym dostępem.

scopus

Scopus to największa baza abstraktów i cytowań recenzowanej literatury w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, medycyny, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych. Zapewnia dostęp do ponad 61 milionów dokumentów naukowych, nawet takich, które zostały opublikowane już w 1823 r., pochodzących z 21 000 tytułów od ponad 5000 wydawców na świecie.  Dziennikarze mogą łatwo wyszukiwać informacje za pomocą zintegrowanych narzędzi analitycznych: według słów kluczowych, zakresów tematycznych, badaczy lub czasopism. Serwis Scopus może również być pomocny w odkrywaniu zagadnień będących aktualnie w centrum zainteresowania oraz specjalistów z określonego obszaru zainteresowania.

sc

Usługa SciVal pozwala wizualizować i śledzić wyniki naukowe zarówno na poziomie instytucji, jak i kraju; wykorzystuje dane z 7500 instytucji badawczych i 220 krajów zebrane z 38 milionów publikacji z 21 912 czasopism wydawanych przez 5000 wydawców (dane ze Scopus). Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii superkomputera do analiz danych SciVal umożliwia natychmiastowe przetwarzanie ogromnej ilości danych w celu wygenerowania wizualizacji wydajności badawczej zarówno w kategoriach wyników, jak i oddziaływania.

Logo Mendeley

Mendeley to menadżer bibliografii i akademicka sieć społecznościowa posiadająca miliony użytkowników w społeczności naukowej na całym świecie. Na platformie Mendeley istnieją tysiące grup publicznych, które można śledzić; można włączać się w dyskusje i poznać najnowsze trendy badawcze.  Dodatkowo istnieje możliwość indywidualnego kontaktu z naukowcami, aby śledzić rozwój ich prac.  Stworzenie profilu umożliwia dodanie linków do wszystkich swoich artykułów i publikacji, afiliacji zawodowych oraz wybranych obszarów badań.  Pakiet bezpłatnych chmurowych narzędzi Mendeley pozwala wyszukiwać i organizować treści wszędzie i na każdym urządzeniu.

cl

ClinicalKey to kluczowa baza danych i wyszukiwarka medyczna Elsevier zaprojektowana przede wszystkim dla personelu szpitalnego. Obejmuje największy zbiór opublikowanych zasobów medycznych z każdej specjalności oraz wszystkie opublikowane przez Elsevier treści w zakresie medycyny i chirurgii, abstrakty Medline, a także filmy, obrazy, procedury, informacje o lekach i badaniach leków.  Dziennikarze zajmujący się medycyną i opieką zdrowotną mogą używać ClinicalKey do wyszukiwania kontekstu diagnoz i schorzeń oraz wyszukiwania najnowszych wyników badań dotyczących chorób i leczenia.


Dane kontaktowe dla mediów

Relacje korporacyjne

Andrew Davis
Director, Communications
London
Tel: +44 (0)7393 242 466

David Tucker
Sr. Communications Manager
Research Products
London
Tel: +44 (0)7920 536 160

Jason Chan
Director, Communications, Asia Pacific
Singapore
Tel: +65 9177 8358
@JasonC_ELS

Jonathan Davis
Communications Officer
Amsterdam 
Tel: +31 (0)62 098 7384
@ElsevierNews

Ylann Schemm
Director
Elsevier Foundation and External Partnerships
Tel: +31 (0)20 485 2025
@YlannSchemm

Dodatkowe dane kontaktowe dla mediów

Grupa RELX
Paul Abrahams
Dyrektor
ds. Komunikacji z Korporacjami

The Lancet
Seil Collins
Menadżer ds. Relacji z Mediami
Tel: +44 (0)207 424 4949

Cell Press
Joseph N. Caputo

Menadżer ds. Relacji z Mediami Relacje z Prasą i Mediami
Tel: +1 617 335 6270

Informacje i szczegółowe instrukcje dotyczące pozwoleń na wykorzystanie materiałów opublikowanych w książkach lub czasopismach Elsevier znaleźć można na stronie Pozwolenia. Pytania ogólne dotyczące pozwoleń należy kierować do działu pomocy dotyczącej pozwoleń, pisząc na adres permissionshelpdesk@elsevier.com
lub dzwoniąc pod numer (+1) 800-523-4069 x 3808.