Skip to main content

Unfortunately we don't fully support your browser. If you have the option to, please upgrade to a newer version or use Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, or Safari 14 or newer. If you are unable to, and need support, please send us your feedback.

Elsevier
Publish with us

Kamila Kokot-Kanikuła

KK

Kamila Kokot-Kanikuła

E-mail Kamila Kokot-Kanikuła

Kamila dołączyła do firmy Elsevier w styczniu 2022 roku jako trenerka. Na co dzień pracuje w Bibliotece Politechniki Gdańskiej na stanowisku starszego bibliotekarza. Jest absolwentką Instytutu Historycznego oraz Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Główne kierunki jej zainteresowań to biblioteki cyfrowe, publikowanie naukowe, repozytoria instytucjonalne oraz otwarta nauka. W bibliotece Kamila pracuje na rzecz Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz instytucjonalnego repozytorium MOST Wiedzy, jednocześnie współtworzy bazę polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych. Jej głównym celem jako bibliotekarki i trenerki Elsevier jest wspieranie społeczności akademickiej w efektywnym znajdowaniu takich źródeł naukowych, które ułatwiają prowadzenie wartościowych i rzetelnych badań.