Elsevier ekibiniz

Bir Elsevier editörü olarak, farklı departmanlardaki ve görevlerdeki çalışanlarımızın bilgi, beceri ve uzmanlığından faydalanabilirsiniz. İşte Elsevier'deki birincil destek ekibiniz.

Yayıncı

 • Ana irtibat noktanızdır
 • Derginin stratejisinden ve genel olarak başarısından sorumludur
 • Editörler ve editörlük kurulu üyelerini göreve getirir ve değiştirir
 • Kilit performans göstergeleri, dergi istatistikleri ve analizleri hakkında güncellemeler sağlar ve toplantılar ayarlar

Dergi Yöneticisi

 • Üretimle ilgili tüm konular ve EES ile ilgili sorular için ulaşacağınız kişidir
 • Makalelerin karakter diziminin yapılması, düzeltilmeleri ve zamanında yayınlanmalarından sorumludur
 • Üretim süreci boyunca size destek olur

Yayıncılık İçerik Uzmanı

 • Özel Sayılar için iletişim kuracağınız kişidir
 • Özel içeriklerin yayınlanma sürecini yönetmekten sorumludur
 • Özel Sayılara makale gönderimine hazırlık için Elsevier Editoryal Sistemini (EES) ayarlar
 • Size rehberlik eder, süreleri ve durum güncellemelerini verir

Pazarlama Yöneticisi

 • Pazarlama konusunda irtibat kuracağınız kişidir
 • Yayıncınızla birlikte derginin pazarlama stratejisinden sorumludur
 • Pazarlama planlarını hayata geçirerek derginin profilini yükseltir ve sonuçları değerlendirir
 • Size her yıl pazarlama haberlerini gönderir