Araştırma doğruluğu

Elsevier, doğru tasarım metodolojisinden etik makale gönderimine, doğru yayın denetimine ve araştırma verilerinin yeniden kullanım için kullanıma açılmasına kadar uzanan konularda araştırma camiasının araştırmaların doğruluğunu artırma amacını paylaşmaktadır. Aşağıda bu vizyonu fiili adımlara dönüştürmek için sorumluluk üstlendiğimiz pek çok inisiyatifin listesini görebilirsiniz.

Bilgi, öğrenim ve eğitim

Araştırmaların doğruluğu araştırma kuruluşlarının eğitim ve öğrenim oturumlarında sık sık işlenen bir konudur. Elsevier de, özellikle araştırma makaleleri yazılması ve yayınlanması konularında olmak üzere, bu tür eğitimler sağlamaktadır.

Yazarlar:

Yazarlık, intihal ve çıkar çatışması dahil çeşitli konularda çevrimiçi dersler ve etkileşimli kurslar.

 • Çevrimiçi dersler önde gelen uzmanlar tarafından verilmekte ve derslerin ardından tartışmayı güçlendirmek için Soru-Cevap kısmına geçilmektedir.
 • Etkileşimli eğitim kursları katılımcılara belirli bir konuda rehberli sağlamakta ve bu esnada bilgilerini sınamaktadır.

Elsevier Publishing Campus'u ziyaret edin

Editörler:

Yeni editörlerin, araştırma doğruluğuyla ilgili ilk sorunlarıyla karşılaştıklarında genelde birilerinin kendilerine yol göstermesine ihtiyacı olur, ama tecrübeli editörler de araştırma doğruluğu suçlamalarıyla ilgilenirken destek görmek isterler.


Araştırma verilerinin yeniden kullanılması

Araştırma verileri bilimsel ve tıbbi bilginin üstüne inşa edildiği temeli oluşturur. Araştırmaların giderek dijitalleşmesiyle birlikte, araştırma verileri depolamak ve korumak için yeni imkanlar ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarının dijital olarak tutulmasının pek çok avantajı bulunmaktadır:

 • erişimi, yeniden kullanımı ve tekrar edilebilirliği artırır,
 • maliyetleri düşürür,
 • kaynaklardan tasarruf ettirir,
 • keşfedilmeyi kolaylaştırır,
 • disiplinler arası araştırmaları teşvik eder,
 • yayınlanan araştırmaların doğruluğunu destekler.

Elsevier olarak, araştırma verilerini etkili hale getiren 10 özellik olduğuna inanıyoruz – bunlar araştırmalar ve araştırma verisi yaşam döngüleri boyunca daha iyi veri yönetim süreçleri ve sistemleri geliştirilmesinde kılavuz olarak kullanılabilir. Bu özellikler arasında koruma, erişilebilirlik, alıntılama, çoğaltma ve yeniden kullanım yer alır. Bu özellikleri akılda tutarak, Force11, Scholix ve Research Data Alliance (RDA) gibi inisiyatiflere katkıda bulunuruz.

Bir yayıncı ve bilgi analizi sağlayıcısı olarak, Elsevier araştırma verilerini erişilebilir, keşfedilebilir ve yeniden kullanılabilir hale getirmek, en nihayetinde de yayınlanan araştırmaların doğruluğunu desteklemek için araştırma iş akışına entegre eden ürünler ve platformlar yaratır.

Aşağıdaki tüm bu araçlar işlerin iki kez yapılmasının önüne geçilmesi için pürüzsüz bir şekilde birbirlerinin birbirleriyle bütünleştirilmiştir. Bütün araçların yerel entegrasyonlar için açık API'leri de vardır.

 • Mendeley Data araştırmacıların araştırma verilerini depolayabileceği, üzerilerinde birlikte çalışabileceği, bulabileceği, paylaşabileceği ve ifşa edebileceği bir veri havuzu sağlar
 • Araştırma Unsurları veriler, yazılımlar, materyaller ve yöntemlerin bulunmaları, yeniden kullanılmaları ve alıntılanmalarını sağlayan hakem denetimli açık erişimli dergilerin bir koleksiyonudur
 • Elektronik laboratuvar defteri Hivebench araştırmacılara bir laboratuvardaki deneyleri ve yöntemlerini not almaları, paylaşmaları ve çağırmalarında yardımcı olur.

Bütün veri inisiyatiflerimizin listesine ulaşın


İntihal ve görüntü manipülasyonu

Araştırma doğruluğunun en yaygın ihlallerinden birisi intihaldir.

 • İntihali eser yayınlanmadan önce tespit etmek için, STM yayıncılık camiası bir araya gelerek, bir editörün bir makalenin özgünlüğünü doğrulamasına yardımcı olan bir hizmet olan Crossref Benzerlik Kontrolünü (eski adı CrossCheck) geliştirmiştir. Elsevier bu hizmete 10 milyondan fazla makale ve 7.000'den fazla kitapla katkı sağlamıştır ve gönderilen her yazma eseri, daha önceden yayınlanmış olan 50 milyon akademik içerikle kontrol etmek için bu hizmetten yararlanmaktadır.

Son zamanlarda giderek artan sayıda araştırma doğruluğu sorunu görüntü kopyalama ya da uygunsuz görüntü manipülasyonuyla ilgilidir. Bu durumları genelde irdeleyen hakemler ya da editörler tespit edebilmektedir, ama olası sorunları tutarlı bir şekilde belirlemek için sistematik bir süreç gerekmektedir.

 • Bazı dergilerimiz gönderilen görüntüleri manuel bir görüntü işleme sürecinden geçirmeye başlamış durumdadır, ama bu taramanın tüm gönderimlerde yapılması yarı otomatik bir süreç gerektirecektir.
 • Elsevier bu alanda aktiftir; pilot çalışmalar yapmakta ve yazılım geliştirme alanında yapılan araştırmalara sponsorluk sağlamaktadır – örneğin, Humboldt-Universität zu Berlin ile birlikte, araştırmaların doğruluğuyla ilgili sorunları araştırmak üzere Humboldt-Elsevier Gelişmiş Veri ve Metin (HEADT) Merkezini kurduk.

Yapılandırılmış ve şeffaf raporlama

Uzun yıllar boyunca, sağlık ve tıp alanındaki araştırmaların doğruluğu ve bunların raporlanması CONSORT gibi raporlama kurallarına uyulması istenerek iyileştirilmiştir. Çoğu bunların fayda sağlayacağını düşünse de, diğer disiplinlerde hazırda bu tür standartlar bulunmamaktadır.

 • Bu doğrultuda, Elsevier dergisi Biochemical Pharmacology, doğru araştırma prosedürlerine uyulması ve bunların raporlanmasının sağlanması için bir yazar kontrol listesi ortaya atmıştır.
 • Cell Press dergilerinin çoğunda STAR Yöntemlerini hayata geçirmiştir. STAR Yöntemleri, Yapılandırılmış, Şeffaf, Erişilebilir Raporlama sağlayan yöntemlerdir. Bilimsel bilgi akışına sorunsuz bir şekilde entegre olan yenilikçi, tutarlı bir çerçeve kapsamında titizliği ve sağlamlığı teşvik ederek, yazar için raporlamayı ve okuyucu için tekrarlamayı kolaylaştırmaktadırlar. Cell geçen yıl makaleleri STAR Yöntemleri ile yayınlamaya başlamasıyla beraber olumlu tepkiler almıştır.
  Bir araştırmacı şunları söylemektedir:

Bu önlemin bilimin daha tekrarlanabilir hale gelmesine yardımcı olacağına gerçekten inanıyorum.


Ön Kayıt ve Kayıtlı Raporlar

Doğru araştırmanın kilit unsurlarından birisi, araştırma protokolünün uygulanması ve verilerin toplanması veya analizinin, süreç esnasında tesir altında kalmasına izin vermemektir. Araştırma metodolojisinin önceden kaydedilmesi, çalışma protokollerinin deneyler yapılmadan önce incelenmesi yoluyla bilimin şeffaflığı ve tekrarlanabilirliğini artırmanın bir yoludur.

Cortex dergisi Kayıtlı Raporlar sunuyor

2013'te, Elsevier dergisi Cortex, yayın yanlılığını ortadan kaldırmak ve en iyi bilimsel uygulamaları teşvik etmek için tasarlanmış ampirik bir makale türü olan Kayıtlı Raporları sunan ilk dergilerden birisi olmuştur. Geleneksel yayıncılığın tersine, Cortex ve Kayıtlı Raporları yayınlayan diğer dergilerimiz bir makaleyi metodolojik olarak iyi kabul edilen ve önemli bir bilimsel soruyla ilgilenen, daha önceden gönderilmiş bir çalışma protokolüne dayalı olarak koşullu biçimde kabul etmektedir. Çalışmaları bu şekilde koşullu olarak kabul edilen yazarlar, araştırmalarını, makalenin yayınlanmasına etki edecek olan şeyin sonuçların kendisi olmayacağını bilerek yapabilmektedir. Aynı zamanda nihai makalenin okuyucuları da kendilerini çalışmanın tekrarlanabilir olduğu konusunda daha emin hisseder, çünkü başlangıçtaki çalışma tahminleri ve analiz planları bağımsız olarak incelenmiştir.

Yakın zamanlı bir Kayıtlı Rapor örneğine göz atın


Lancet REWARD Kampanyası

Her yıl tüm dünyada bir trilyon doların (ABD) neredeyse üçte biri biyomedikal araştırmaya harcanmaktadır. Ama bu yatırımın bazı kısımlarının araştırma önceliklerinin belirlenme, araştırmaların tasarlanma, yürütülme ve analiz edilme, ve araştırmaların düzenlenme ve yönetilme yöntemleri sebebiyle boşa gittiği yönünde kanıtlar bulunmaktadır; ayrıca pek çok araştırmanın yayınlanmaması ve araştırma raporlarının iyi hazırlanmaması da bunda rol oynamaktadır.

2014 biyomedikal araştırmaların değerinin nasıl artırılacağı ve israfın nasıl azaltılacağı konularında yayınladığı dört makalelik seriden sonra, The Lancet biyomedikal araştırmalarla ilgili tüm tarafları araştırmaları mümkün olduğunca değerli ve mümkün olduğunca kullanılabilir hale getirmek için yöntemlerini eleştirel biçimde incelemeye davet eden REWARD (Araştırmalarda İsrafı Azaltma ve Titizliği Ödüllendirme) Kampanyasını başlattı.

REWARD beyanında aşağıdaki mutabakat yer almaktadır:

Sorumluluğumuzun yalnızca bilimi geliştirmek değil, araştırma pratiğinin kendisini de geliştirmek olduğuna inanıyoruz. Bunun yapılması, her yerde, tüm insanların sağlıkları ve yaşamlarının iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Tüm finansörler, düzenleyiciler, ticari kuruluşlar, yayıncılar, editörler, araştırmacılar, araştırma kullanıcıları ve diğerleri – araştırmalarda değeri artırmak ve israfı azaltmak için biz üzerimize düşeni yapacağımıza söz veriyoruz.

Makaleler, beyan, Kampanya, ortakları ve düzenli güncellemeler hakkında daha fazla bilgi edinin.


Tekrar edilebilirlik makalelerinin yayınlanması

Araştırmaların tekrar edilebilir olmasını sağlamak güvenilir olması ve meslektaşlar, finansörler ve kamuya bilime güvenilebileceğini göstermek açısından çok büyük bir adımdır. Bilimi korumak için bizim yapmamız gereken budur. Yine de, tekrar edilebilirlik çalışmalarını nadiren yayınlanmaktadır. Bunun sebepleri şunlar olabilir:

 • Kısmen, bu tür bir çalışmada “çığır açan” bir şey olmaması ve dolayısıyla yazarlarının pek takdir toplamaması, çünkü atıfların orijinal makaleye gitmesi
 • Ayrıca dergiler ve editörlerin tekrar edilebilirlik faktörü olan çalışmalarla, özellikle de eski sonuçları doğrulayan çalışmalarla ilgilenmedikleri yönünde oluşmuş olan algı.

Önde gelen yayıncılardan biri olan Elsevier, yayınlanma önündeki bu algılanan engeli azaltmaya çalışmaktadır.

 • Tekrar edilebilirliği teşvik eden araştırmalara ev sahipliği yaparız: Heliyon gibi dergiler sonuçları ne olursa olsun kalitesi iyi olan çalışmaları kabul eder.
 • Tekrar edilebilirliğe odaklanan bir dizi sanal sayı da çıkardık: örneğin, bunlardan birisinde sinirbilim, nöroloji, psikoloji ve psikiyatrideki tekrarlanabilirlik çalışmaları, bir diğerinde ise tekrar edilebilirliğin önemi ele alınmaktadır.
 • Halihazırda tekrarlanabilirlik çalışmalarına adanan ve yakında çeşitli dergilerde yayınlanacak olan yeni bir makale türü üzerinde çalışmaktayız.

Yazarlıkta ve katkı sağlayan rollerde şeffaflık

Araştırma giderek daha disiplinler arası bir hal aldıkça, yazarlık rolleri de gelişmekte ve değişmektedir. İşbirliği gerektiren büyük projelere genelde yüzlerce kişi katkı sağlamakta, daha küçük araştırmalarda bile 10-15 kişilik yazar listeleriyle karşılaşılabilmektedir. Yazarlık hem itibar simgesi, hem de makalenin içeriği ve içindeki verilerin geçerliliğiyle ilgili bir sorumluluktur. Her tür makalede, yazar olarak dahil edilmiş olmak makaleye ve içeriği ile yayınlanmasına önemli bir katkı yapıldığının göstergesidir.

CRediT taksonomisi bir dizi araştırma kuruluşu, yayıncı, finansman kuruluşu, standart organizasyon ve diğerleri arasındaki bir işbirliği çalışmasının neticesinde ortaya çıkmıştır. Yeni taksonomi yazarların bir makaleye gerçekten ne katkı yaptıklarının netleştirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve oynayabilecekleri farklı rollerle ilgili net tanımlamalara yer vermektedir. Bu taksonominin ve hayata geçirilmesinin bir diğer amacı da her yazarın çalışmasının daha fazla takdir görmedi ve yazarlıkla ilgili ihtilafların azaltılmasıdır.


Dünya Araştırma Doğruluğu Konferansının Sponsoru

Elsevier Dünya Araştırma Doğruluğu Konferansına (WCRI) gururla sponsorluk yapmaktadır.

Bu atölyede yapılan sunumların özetlerine göz atın.