Kitap bağışları

Sürdürülebilirlik ve erişime olan bağlılığımızın bir parçası olarak, Elsevier iade edilen ya da elde kalan kitapları en çok ihtiyacı olanlara bağışlamaktadır  2004 yılından bu yana, gelişmekte olan ülkelerdeki okullar, hastaneler, üniversiteler ve kar amacı gütmeyen kuruluşları hedef alan kitap bağış kuruluşlarıyla ortak bir çalışma yürütmekteyiz. Hem Book Aid International hem de Books for Asia, israfı azaltmak ve etkiyi artırmak için her iki uçta da kütüphanecileri kullanarak hedefleri çok iyi belirlenen bir kitap bağışlama sistemiyle çalışmaktadır.

Books for Asia

Asya Vakfı

Books for Asia, bölgedeki en önemli bilgi kaynağı bağışı sağlayıcısıdır. Program her yıl 20 Asya ülkesindeki binlerce kuruluşa ulaşarak öğrenciler, eğitimciler ve yerel ve ulusal liderlerle, hayatları iyileştirmek ve fırsatları artırmak için ihtiyaç duydukları bilgiler arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Bağışlar ve teknoloji inisiyatifleri sayesinde, genç öğrencilere okuryazarlık için elzem olan okuma sevgisini erken yaştan aşılıyor; işletme, hukuk ve bilim meslekleriyle ilgili bilgiler edinmelerini sağlıyor; meslek ve araştırma becerilerini artırıyor ve küresel ekonomide rekabet etmek için çok ihtiyaç duyulan İngilizce dili becerilerini geliştiriyoruz. Elsevier 2016 yılında, Asya'da gelişmekte olan ülkelerle ortaklık kurmakta araç olarak kullanabileceği yeni bir ortaklık kurmuştur.

"Gelişmekte olan Asya ülkelerinde yer alan profesyoneller genelde etkili olabilmek için ihtiyaç duyulan bilgilere sahip değildir — bazen yüksek kaliteli kitapları satın alacak paraya sahip değillerdir, bazen internet bağlantıları sınırlıdır, bazen de sadece onlara destek olabilecek kaynaklardan habersizdirler. Books for Asia, bu engelin aşılması ve bölgede hak eden kuruluşlara önde gelen bilim, sağlık ve teknoloji kitaplarının sağlanması için Elsevier'le ortaklık yapmaktan büyük heyecan duymaktadır."


Book Aid International

Book Aid logosu

Book Aid International okuma ve öğrenme fırsatları yaratmak suretiyle gelişmekte olan ülkelerde okuryazarlığı desteklemektedir. Birleşik Krallığın gelişmekte olan ülkelere kitap sağlama ve kütüphane desteği verme konusundaki en önemli kuruluşu olan Book Aid, Sahara Altı Afrika2ya odaklanmaktadır ve şu 12 ülkede ortak kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır: Kamerun, Eritre, Etiyopya, Kenya, Malavi, Namibya, İşgal Altındaki Filistin Toprakları, Güney Sudan, Somali ve Somaliland, Tanzanya, Uganda, Zambiya ve Zimbabve.

Elsevier 2004'ten bu yana gelişmekte olan ülkelerdeki 211 ortak kuruluşa yaklaşık 260.000 adet bilimsel, teknik ve tıbbi kitap bağışlamıştır. Elsevier, bugüne kadar bağışladığı 90.000 kitapla, Book Aid International''ın en büyük tıbbi kitap bağışçısıdır.

Elsevier tarafından bağışlanan kitaplar20152014201320122011
Kitap sayısı 23.000 10.000 20.000 12.000 24.000

”Limbe”

2014'te, sekiz Elsevier çalışanı Kamerun'a yapılan bir seyahatte Book Aid'e katılma ve Elsevier'in bağışladığı kitaplar ve fonların nasıl kullanıldığını kendileri görme şansı buldular. Ekip kütüphaneleri ziyaret etti ve kütüphanelerden birinde bir Çocuk Köşesi oluşturulmasına yardımcı oldu.

Mayıs 2015'te, Elsevier çalışanları, BAI'den Simon Mercer ile birlikte Elsevier'in Linn, Missouri'deki deposunda sellerle harap olan Zimbabve kütüphanelerine gönderilecek olan yaklaşık 10.000 kitaplık bir sevkiyatın paketlemesini yaptı. Kütüphane yaklaşık 3.000 öğrenciye hizmet ediyordu.

Kenya'da sağlık merkezleri inşa etmek

2011'de, Elsevier Vakfı, temel bakım sağlık çalışanları ve tüketici sağlık bilgisi kullanıcılarına sağlanacak üç yıllık bir hibe (2011 - 2013) Book Aid International'a 120.000 dolar bağışladı. Kenya Ulusal Kütüphane Hizmetiyle (KNLS) birlikte, proje kapsamında 15 önemli halk kütüphanesindeki 30 kütüphane çalışanının becerileri geliştirildi. Book Aid International, yetersiz hizmet alan Kenya camialarına: sağlık sağlayıcıları ve kullanıcılarına tıp kitaplarındaki kritik içerikleri yeniden paketleyip sağlamak için KNLS ile birlikte çalıştı. Elsevier ve diğer yayıncıların yayınları yeni "sağlık köşeleri" sağlamak için kullanıldı".