RELX Grubu/Elsevier çeşitlilik ve kapsayıcılık beyanı

Elsevier'in 24 ülkedeki 7.000'den fazla çalışanı dünya çapında 180'den fazla ülkedeki müşterilere hizmet etmektedir. Global bir organizasyon olarak, cinsel kimlik ve/veya ifade, yaş, engel veya cinsel yönelimleri ne olursa olsun her kültürden, milletten, ırktan, dinden ve etnik kökenden insana değer veririz.

EDGE sertifikası

Elsevier, iş yerinde cinsiyet eşitliği konusunda küresel bir standart olan EDGE değerlendirme sertifikasını dünyada alan ilk bilgi hizmetleri ve teknoloji şirketlerinden birisidir.

Çeşitliliğe sahip bir iş gücü sağlamak konusunda kararlıyız ve bireylere ve katkılarına saygı duyan ve yenilikçiliği teşvik eden bir çalışma ortamı sağlamak için çalışıyoruz. İnsanların ve fikirlerin çeşitliliği işimize ve müşterilerimize güç katar. Geçmiş deneyimleri ne olursa olsun, en yetenekli ve hünerli bireyleri çekmek, muhafaza etmek ve geliştirmek konusunda tutkuluyuz. Çalışanlarımızı farklı görevlerde, coğrafyalara ve kültürlerde tek bir şirket olarak çalışmaları için teşvik ederiz.

EDGE haritası


ülke onaylanmış ve sertifikasyon verilmiştir

2015
ABD, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Fransa, Hindistan, Çin, Japonya

2017 
Seviye 2 EDGE Move sertifikasyonu için başvurun

Elsevier, EDGE sertifikasyonunun ilk seviyesi olan EDGE Assess'i alarak, küresel çapta belgelenmiş olan dünyadaki ilk bilgi hizmeti ve teknolojisi şirketlerinden birisi olmuştur. Economic Dividends for Gender Equality (EDGE), iş yerinde cinsiyet eşitliği sağlanması yönündeki en önemli küresel standarttır. Sertifikasyon için çok titiz bir harici değerlendirme gerekmektedir. Elsevier'in cinsiyet eşitliği konusunda kararlılığını açık bir şekilde ortaya koyduğunu ve bu konuda daha fazla ilerleme kat etmek için somut bir eylem planı belirlediğini göstermektedir.

test

test

test


Eşit fırsatlar yaratan işveren

İş için gerekli nitelikleri taşıyıp başvuru yapanlar, ırk, renk, mezhep, din, cinsiyet, ulusal köken, vatandaşlık durumu, engellilik durumu, yaş, medeni hal, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, genetik bilgiler, koruma altında eski asker ya da kanun tarafından koruma altında olan tüm diğer özelliklerden bağımsız olarak değerlendirilir ve muamele görür.

İş için gerekli nitelikleri taşıyan engelli bir kişinin ya da engelli bir eski askerin çevrimiçi sistemlerimizi kullanmak için makul bir kolaylığa ihtiyacı varsa, bu kişi (+)1-877-734-1938 numaralı telefonu arayarak ya da accommodations@relx.com adresine e-posta göndererek bizimle temasa geçebilir.