RELX Grubu/Elsevier çeşitlilik ve kapsayıcılık beyanı

Çalışanlarımız

Çalışanlarımız bizim gücümüzdür. 30.000 kişiyi aşan iş gücümüzün ortalama hizmet süresi 9,2 yıldır.

Çalışan ekibimiz yetenekli bireylerin işe alınmasından ve görevlerinde kendilerini geliştirmesinden sorumludur. Çalışanlarımız için yenilikçi öğrenme ve gelişme fırsatları sağlarız ve yüksek performanslı, işine bağlı bir iş gücüne sahip olmamızı sağlayan kapsayıcı bir kültür yaratmak için onlarla birlikte çalışırız.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

RELX olarak, bilgiye erişim, bilim ve sağlığın geliştirilmesi, toplumun korunması, hukukun egemenliğinin ve adalete erişimin teşvik edilmesi ve toplumların geliştirilmesi gibi konularda bir işletme olarak yaptığımız eşsiz katkılar yoluyla toplum ve müşterilerimiz üzerinde olumlu bir etki yapma amacındayız.

Çalışanlarımız için adil ve eşitlikçi bir çalışma ortamı yaratmak konusunda kararlılığımız tamdır ve faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkeler ve bölgelerde yerel istihdam ve eşitlik yasalarına uymaya çalışırız.

RELX'in, çalışanlarımızın cinsiyetleri, cinsî kimlikleri, ulusal kökenleri, ırkları, etnik kökenleri, dinleri, cinsel yönelimleri, yaşları veya engellilik durumları ne olursa olsun değerli olduklarını hissettiği, eşit fırsatlara sahip olduğu ve ücret eşitliğinden yararlandığı harika bir çalışma yeri olmasını istiyoruz.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık (D&I) geleceğimiz için önemlidir. Tüm dünyadaki müşterilerimiz adına gerçek yenilikçiliğe ulaşabilmek için çok farklı geçmişlere, deneyimlere ve fikirlere sahip insanların işlerine bağlılığına ihtiyacımız var.

Yukarıda açıklanan D&I vizyonumuz çeşitliliğe sahip bir iş gücüne ve bireylere ve onların yaptığı katkılara saygı duyulan bir ortama olan bağlılığımızı dile getirmektedir. D&I stratejimiz bu vizyonu pratik eyleme çevirmeye odaklanmaktadır. Taahhütleri arasında her şirketten kıdemli iş ve İK yöneticilerinden oluşan ve daha geniş bir D&I Çalışma Grubu tarafından desteklenen bir D&I Danışma Grubuna sahip olmak vardır.

Ayrıca şirketimiz çapında destek verilmesini, akıl hocalığını ve toplumsal katılımı kolaylaştırmak için kadın forumları ve onur gruplarını içeren 40'ın üzerinde Çalışan Kaynağı Grubumuz bulunmaktadır. 2018'de RELX çapında D&I'ya bağlılığımızı göstermek için tüm çalışanlarımıza açık olacak şekilde ilk Çeşitlilik Farkındalığı Ayımızı düzenledik ve tüm kıdemli yöneticilerin D&I'nın onlar için neden önemli olduğunu anlattığı bir video hazırladık.

Cinsiyet çeşitliliği

İş gücümüzün %51'i kadınlardan ve %49'u erkeklerden oluşmaktadır. Yöneticilerimizin %42'si kadın ve %58'i erkek, kıdemli operasyon yöneticilerimizin ise %28'i kadın ve %72'si erkektir. RELX Kurullarının %36'sı kadınlardan oluşmaktadır.

Kuruluşumuzun her seviyesinde, cinsiyete bakılmaksızın eşit fırsatlar sağlanması konusunda kararlıyızdır.

Her seviyede eşitlik imkanı vermekteyiz ve bu konuda pek çok inisiyatif gerçekleştirdik.

Bu konulardaki ilerleyişimizin son örnekleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Elsevier CEO'su Kumsal Bayazit, RELX İnsan Kaynakları Genel Müdürü Gunjan Aggarwal ve RELX Grubunun CFO'su Nick Luff'un ortak sponsorluğunu yaptığı, RELX'teki kıdemli rollerdeki kadınlara yönelik bir akıl hocalığı programı
 • RELX Ocak 2019'dan beri Bloomberg Cinsiyet Eşitliği İndeksinde listelenmektedir
 • RELX çapında yürütülen Teknoloji Alanındaki Kadınlar akıl hocalığı programının daha geniş çaplı bir uygulaması
 • İşe alma sürecinde bilinçsiz önyargının önüne geçilmesi için aday değerlendirmesindeki en iyi uygulamalar
 • Adil iş yeri uygulamaları için çalışan politikalarının gözden geçirilmesi
 • Cinsiyetin olumlu bir portresinin çizildiği sorumlu pazarlama uygulamalarının benimsenmesi
 • STEM'de cinsiyet eşitliği üzerine toplum olarak odaklanma ve yatırım
 • RELX çapında 8 Mart'ta Uluslararası Kadınlar Gününün küresel olarak kutlanması

Diğer başarılar

Grup çapındaki D&I inisiyatiflerimiz tüm çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve daha geniş çaplı olarak toplumu içerir:

 • Elsevier, sekiz ülkede çalışanlarla yapılan anketleri ve politikalar ve prosedürlerin harici bir incelemesini içeren EDGE cinsiyet eşitliği sertifikasyonunun ilk kademesini almayı başarmıştır. EDGE'in odaklandığı alanlardan biri esnek çalışmadır ve 2018'de Elsevier esnek çalışmayı destekleyen küresel ana esasları belirleyen FlexWorx'ü yayımlamıştır
 • Risk ve İş Analizleri ile birlikte Reed Exhibitions ve RELX'in çalışanları ilk kez olarak Londra Onur Yürüyüşüne katılmışlardır. Halihazırda Birleşik Krallık, Hollanda, ABD, Filipinler ve Hindistan'da Onur gruplarımız bulunmaktadır
 • LexisNexis UK, Change100 programına katılarak dört engelli stajyere ev sahipliği yapmış ve Birleşik Krallık'taki Disability Confident programına imza atan taraflardan birisi olmuştur
 • RELX Ekim 2018'de ilk küresel Çeşitlilik Farkındalığı Ayını kutlamıştır
 • Reed Exhibitions, uluslararası LGBT seyahati ve turizmine odaklanan ilk sergisi olan Onurlu Deneyimler sergisini açmıştır
 • RELX, şirketlerin kadınlara destek olması ve cinsiyet eşitliğini desteklemesine yardım eden bir UNGC ve BM Kadın inisiyatifi olan Kadınları Güçlendirme İlkelerini imzalayan taraflar arasında yer almaktadır
 • 2018'de RELX, 3.000'den fazla şirketi iş yerinde cinsiyet dengesi, eşit ücret, iş-yaşam dengesi, cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikalar ve kadınların güçlendirilmesi konusunda kararlılık gibi 19 başlık altında değerlendiren Equileap’in Derecelendirmesinde ilk 100 arasına girmiştir
 • Ücret farklarının sebeplerini belirlemek için araştırmalara yatırım yapmakta ve D&I vizyonumuza uygun olmaları için politikalarımız ve süreçlerimizi düzenli olarak değerlendirmeye tabi tutmaktayız. RELX çapında ücret eşitliğini takip etmek için sağlam bir çerçeve oluşturmayı taahhüt etmekteyiz. 2018'de bu taahhütlerimizi New York'ta gerçekleşen BM Genel Kurulu haftasında Eşit Ücret Uluslararası Komisyonuna bildirdik.

Ücret felsefesi ve eşitliği

Ödüllendirme felsefemiz şirketin yüksek performanslı çalışanları çekmesi, motive etmesi ve korumasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Ödüllendirme ilkelerimizin temelinde dışsal eşitlik, içsel eşitlik ve performans için ödeme yer almaktadır.

İmzalı onaylar için sıkı iç süreçlerimiz bulunmaktadır ve bir bölgede aynı ya da benzer işleri yapan çalışanlar için ücret eşitliği sağlamak amacıyla iç denetimler gerçekleştiririz. Bunlara ek olarak, her türlü sorunun ihbar edene hiçbir zarar gelmeden bildirilebilmesini sağlamak için dahili yardım hattımız vasıtasıyla yürütülen bir ihbar sürecimiz bulunmaktadır.

Taahhüdümüz

RELX 180'den fazla ülkedeki müşterilere hizmet etmektedir ve 40 kadar ülkede ofisleri bulunur. Tüm yerel çalışan mevzuatları, düzenlemeleri ve kanunlarına uymak konusunda kararlıyızdır.

Çalışanların geribildirimlerini almak için düzenli olarak anketler yaparız. 2018'de RELX'i daha iyi bir iş yeri hâline getirmek için yaptıklarımız konusunda çalışanların fikirlerini almak üzere %90 katılımlı küresel bir çalışan görüşleri anketi düzenledik.

Sağlık ve refah

Küresel Sağlık ve Güvenlik Politikamızda da belirtildiği gibi, çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir iş yerinde çalışma hakları bulunmaktadır. Çalışanlarla ilgili tüm bildirim şartlarını yerine getirmemizin yanı sıra, çalışanlarımızın iş yerindeki refahlarını desteklemek konusunda da kararlılığa sahibiz. En fazla çalışanımızın bulunduğu ABD'de, CareConnect ve REACH programları sağlık taramaları ve çeşitli sağlık farkındalığı programları ve teşvikleri vasıtasıyla iş yerinde refahı desteklemektedir.

Fit2Win küresel refah yarışmamız, çalışanları fitness takımları kurarak seçtikleri hayır kurumlarına bağışlayabilecekleri nakit ödülleri kazanmak için birbirleri arasında yarışmaya teşvik etmektedir.

Hâlihazırda çalışanlarımızın %70'inden fazlası tarafından kullanılabilen özel sağlık ve refah programlarımız bulunmaktadır. Ayrıca 90'dan fazla Wellness Şampiyonundan oluşan bir ağımız da mevcuttur.


EDGE sertifikasyonu yenilemesi

Elsevier 2015'ten bu yana EDGE Strategy ile birlikte çalışmaktadır ve 2016'da cinsiyet eşitliği için küresel değerlendirme metodolojisi ve iş belgelendirme standardı olan EDGE Assess sertifikasyonunu almıştır. Elsevier, sekiz ülkede cinsiyet çeşitliliğine olan bağlılığımızı gösteren bu sertifikasyonu alan ilk bilgi hizmeti ve teknoloji şirketlerinden biridir. 2018'de Elsevier'de cinsiyet eşitliğine olan devamlı bağlılığımızı kanıtlayan bu sertifikasyonu yeniden almış olmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz.

Elsevier'in çalışanların cinsiyetleri, ulusal ve etnik kökenleri, dinleri, cinsel yönelimleri veya kimlikleri, yaşları ya da engellilik durumlarına bakılmaksızın değerli olduklarını hissettiği harika bir çalışma yeri olmasını istiyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılık geleceğimiz için önemlidir. Tüm dünyadaki müşterilerimiz adına gerçek yenilikçiliğe ulaşabilmek için çok farklı geçmişlere, deneyimlere ve fikirlere sahip insanların işlerine bağlılığına ihtiyacımız var.

Cinsiyet ve Bilim Kaynak Merkezimizde cinsiyet çeşitliliğiyle ilgili taahhüdümüzün tüm ayrıntılarına ulaşabilirsiniz

EDGE haritası


ülke onaylanmış ve sertifikasyon verilmiştir

2015
ABD, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Fransa, Hindistan, Çin, Japonya

2017 
Seviye 2 EDGE Move sertifikasyonu için başvuru

test

test

test


Çalışan Kaynağı Grupları

Çeşitli ve kapsayıcı bir iş gücü oluşturmaya kendisini adamış olan çalışan kaynağı gruplarımız (ÇKG'ler), çalışanların kişisel potansiyellerini ve şirket için değerlerini geliştirmeye ve en üst seviyeye çıkarmaya davet edildiği, bu yönde desteklendiği kapsayıcı bir ortamı teşvik eder.

Afrika Kökenliler Ağı

Afrika Kökenliler Ağı

Bir LexisNexis ve Reed Elsevier ERG ortaklığı olan Afrika Kökenliler Ağı, şirketteki Afrika kökenli çalışanların mesleki gelişimini desteklemektedir.

Elsevier Onur

Elsevier Onur Günü

Elsevier Onur, toplumdaki LGBTQ ve Destekçi sorunları hakkında farkındalık oluşturmakta, LGBTQ çalışanları desteklemekte ve temsil etmekte, bu esnada LGBTQ dostu bir ortamı teşvik etmekte ve kuruluşun her seviyesinde çeşitlilik bilincini artırmaktadır.

Elsevier Kadın Ağı

Elsevier Kadın Ağı

Elsevier Kadın Ağı kadınların şirkete kazandırdığı becerileri vurgulamakta ve Elsevier'de çalışan bütün kadınlar için hak savunuculuğu, eğitim ve bilgilendirme yoluyla mesleki gelişimi teşvik etmektedir.

Genç Elsevier

Genç Elsevier

Genç Elsevier, genç (ve aklı ve kalbi genç) profesyonellerin ağ oluşturması, mesleki gelişimi ve iş birliği yapması için bir alan sağlamaktadır.


Eşit Fırsatlar Sağlayan İşveren

İş için gerekli nitelikleri taşıyıp başvuru yapanlar, ırk, renk, mezhep, din, cinsiyet, ulusal köken, vatandaşlık durumu, engellilik durumu, yaş, medeni hal, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, genetik bilgiler, koruma altında eski asker ya da kanun tarafından koruma altında olan tüm diğer özelliklerden bağımsız olarak değerlendirilir ve muamele görür.

İş için gerekli nitelikleri taşıyan engelli bir kişinin ya da engelli bir eski askerin çevrimiçi sistemlerimizi kullanmak için makul bir kolaylığa ihtiyacı varsa, bu kişi (+)1-877-734-1938 numaralı telefonu arayarak ya da accommodations@relx.com adresine e-posta göndererek bizimle temasa geçebilir.