Gold Standard Drug Database

Zintegrowana baza danych i wyszukiwarka wsparcia klinicznego

Kontakt

Zmieniaj sposób wykorzystywania informacji o lekach w swojej organizacji

Wyjątkowa z uwagi na swój zakres i strukturę, Gold Standard Drug Database zmienia sposób wykorzystywania informacji o lekach w organizacji, wspierając tym samym podejmowanie lepszych decyzji klinicznych.

Najważniejsze cechy Gold Standard Drug Database

Nowoczesna architektura techniczna w połączeniu z aktualnymi treściami i wbudowaną ludzką logiką w celu wyjątkowego wsparcia procesu podejmowania decyzji sprawiają, że Gold Standard Drug Database stanowi sama w sobie oddzielną klasę takich baz. Moduł TRUE Daily Updates™ daje odzwierciedlenie naszej codziennej pracy każdego dnia w roku i dostarcza najbardziej aktualne i precyzyjne z dostępnych informacje o lekach. To nasze zobowiązanie wobec użytkowników i pacjentów.

  • Korzystaj z modułu TRUE daily Updates™ — codziennie, również w weekendy i święta, Elsevier aktualizuje informacje o lekach. Kiedy na rynku pojawia się nowy lek lub ogłaszana jest istotna zmiana, użytkownicy w tym samym dniu mają dostęp do wszystkich związanych z tym faktem informacji. Otrzymując odpowiednie aktualizacje natychmiast, unika się opóźnień w wydawaniu, problemów z refundacją i potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjenta.
  • Eliminacja niepotrzebnych powiadomień — Inteligentna logika wsparcia procesu podejmowania decyzji blokuje „zakłócenia” i odfiltrowuje fałszywie ujemne i fałszywie dodatnie powiadomienia, uwzględniając czynniki takie jak sposób podania leku i zaakceptowane terapie powielające. Lekarze mogą skoncentrować się wyłącznie na istotnych kwestiach, zatem ich decyzje związane z przepisaniem i dawkowaniem leku są bardziej efektywne.
  • Rozwiązania dopasowane do potrzeb placówki opieki zdrowotnej — Baza leków jest modułowa, zatem istnieje możliwość pobierania tylko potrzebnych informacji, z pominięciem tych mało istotnych.
  • Łatwe wdrożenie — Bez względu na to, jak skonfigurowany jest obecny system placówki, nasze poprawnie sformułowane zapytania i odpowiedzi XML bezproblemowo się z nim integrują, co gwarantuje szybką i opłacalną instalację. A zastosowana przez nas sprawna technologia daje użytkownikom pełną swobodę ręcznej aktualizacji danych, dokonywania przeglądów i napraw innych baz leków, co przyczynia się do oszczędności czasu i pieniędzy.