Relacje wydawnicze

Zespół relacji wydawniczych dba o relacje z wszystkimi osobami trzecimi, na przykład wydawcami, towarzystwami, urzędami patentowymi lub taksonomicznymi, które dostarczają treści wykorzystywane w szerokiej gamie produktów i rozwiązań Elsevier związanych z elektronicznymi bazami danych.

Aby przeczytać więcej o oferowanych przez Elsevier produktach i usługach związanych z elektronicznymi bazami danych, dowiedzieć się, jak treści tam trafiają oraz zadać jakiekolwiek pytania dotyczące propozycji zagadnień lub brakujących treści, należy przewinąć stronę w dół do informacji o poszczególnych produktach.

Chętnie badamy nowe możliwości współpracy. Dlatego prosimy o kontakt z nami i zaplanowanie spotkania podczas jednego z wydarzeń, w których będziemy uczestniczyć.

Najważniejsze narzędzia badawcze

Scopus

Scopus to największa i najbardziej wszechstronna baza abstraktów i cytowań z recenzowanej literatury zawierająca ponad 65 milionów rekordów. Jest codziennie aktualizowana i oferuje narzędzia do śledzenia, analizy i wizualizacji badań naukowych.

Obsługiwane rodzaje treści: czasopisma, książki, konferencje, patenty, dane Medline

Jak zgłosić nowe czasopismo?

Usługa Scopus Custom Data

Usługa Scopus Custom Data pozwala badaczom pozyskać z platformy Scopus określone zestawy danych w bogatym i zorganizowanym formacie XML umożliwiającym analizę bibliometryczną, utworzenie własnej bazy danych, wykazanie oddziaływania publikacji itp.

Obsługiwane rodzaje treści: Metadane Scopus

SciVal

Gotowe do użycia narzędzia do analizowania świata badań naukowych oraz określania, realizacji i oceny najlepszych strategii organizacji własnych badań naukowych.

Obsługiwane rodzaje treści: Metadane Scopus

Pure

Wszechstronny system zarządzania informacją naukową umożliwiający podejmowanie decyzji w oparciu o fakty, promujący współpracę, upraszczający prace administracyjne i optymalizujący oddziaływanie.

Obsługiwane rodzaje treści: Metadane Scopus

TotalPatent

Rozwiązanie LexisNexis TotalPatent oferuje najszersze połączenie treści związanych z patentami dostępnych z pojedynczego źródła i narzędzi potrzebnych do wyszukiwania, porównywania i analizy wyników.

Obsługiwane rodzaje treści: patenty, metadane Scopus

Eksploracja tekstu w Elsevier

Gotowa do użycia platforma analityczna umożliwiająca pobieranie z nieuporządkowanych treści precyzyjnie określonych informacji. Pozwala ona uzyskać konkretniejsze odpowiedzi na skomplikowane pytania i wyczerpujące wyniki wyszukiwania pozwalające podejmować lepsze decyzje badawcze. Klienci korzystający z oprogramowania do eksplorowania treści innych firm powinni posiadać ich licencje.

Content types covered: czasopisma, dane biblioteki Medline, dane klienta


Nauki biologiczne i o zdrowiu

Embase

Platforma Embase ułatwia odszukanie danych biochemicznych osobom zajmującym się naukami biologicznymi; dostarcza globalnej społeczności biomedyków istotne, aktualne informacje biochemiczne.

Obsługiwane rodzaje treści: czasopisma, konferencje cykliczne, dane Medline

Jak zgłosić nowe czasopismo?

Emcare

Platforma Emcare oferuje dostęp do literatury biomedycznej dla pielęgniarek i osób pracujących w pokrewnych zawodach służby zdrowia.

Obsługiwane rodzaje treści: czasopisma

Platform Emcare jest dostępna przez OVID.

CABS/biologiczna baza danych Elsevier

Baza aktualnej wiedzy z dziedziny nauk biologicznych (ang. Current Awareness in Biological Sciences — CABS) to bibliograficzna baza wiedzy o aktualnie prowadzonych na całym świecie badaniach naukowych z dziedziny biologii. Wyspecjalizowani redaktorzy naukowi co miesiąc monitorują ponad 1900 czasopism naukowych.

Obsługiwane rodzaje treści: czasopisma

Biologiczna baza danych jest dostępna przez CAS.

Pathway Studio

Pathway Studio ułatwia interpretację danych eksperymentalnych, zapewniając większy wgląd w mechanizmy chorobowe i przyspieszając postęp badań naukowych w dziedzinie biologii poprzez wykorzystanie opublikowanych odkryć związanych z interakcjami na poziomie molekularnym i komórkowym.

Obsługiwane rodzaje treści: czasopisma, dane Medline

PracticeUpdate

Medyczny portal internetowy dla pracowników służby zdrowia koncentrujący się na przekładaniu odkryć klinicznych na zmianę praktyki. Treść strony jest nadzorowana przez kolegium redakcyjne prowadzone przez kluczowe osoby ze środowisk opiniotwórczych. Obejmuje najnowsze wyniki badań klinicznych, najważniejsze informacje dotyczące konferencji medycznych, dyskusji przy okrągłym stole oraz recenzowanych treści ze źródeł związanych z Elsevier i innych, z których większość obejmuje również ustalenia ekspertów publikowane na prawach wyłączności.

Obsługiwane rodzaje treści: czasopisma, webinaria, podręczniki, filmy z rozmów przy okrągłym stole, dane Medline

Centra informacji firmy Elsevier

Internetowe platformy edukacyjne zapewniające pracownikom służby zdrowia bezpłatny dostęp do recenzowanych treści klinicznych. Te mikrowitryny, zwykle połączone ze stroną internetową prowadzącego je czasopisma, mają na celu dostarczenie pracownikom służby zdrowia bieżących informacji na temat badań naukowych i klinicznych w odniesieniu do konkretnego stanu chorobowego lub specjalistycznego zagadnienia.

Obsługiwane rodzaje treści: czasopisma, webinaria, dane Medline

ClinicalKey

ClinicalKey to wyszukiwarka kliniczna wspierająca proces podejmowania decyzji klinicznych poprzez ułatwienie wyszukiwanie i wykorzystanie istotnych informacji.

Obsługiwane rodzaje treści: czasopisma, książki, filmy, dane Medline

PharmaPendium

PharmaPendium to rozwiązanie wspomagające proces podejmowania decyzji i ułatwiające prace nad nowymi farmaceutykami poprzez dostarczanie wyjątkowych informacji porównawczych, przedklinicznych, klinicznych i związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii w postaci pojedynczej przekrojowej bazy danych.

Obsługiwane rodzaje treści: czasopisma, dokumenty FDA/EMA związane z zatwierdzaniem leków


Inżynieria i nauki fizyczne

Compendex

Compendex to najobszerniejsza i najbardziej kompletna baza dostępnej na świecie literatury inżynieryjnej. Wszystkie treści są starannie dobierane i indeksowane z wykorzystaniem Słownika Indeksów Inżynieryjnych (Engineering Index Thesaurus), co gwarantuje, że dostarczane informacje są istotne, kompletne, rzetelne i wysokiej jakości.

Obsługiwane rodzaje treści: czasopisma, konferencje, dysertacje

Jak zgłosić nowe czasopismo?

EnCompass LIT i EnCompass PAT

Platforma EnCompass, składająca się z dwóch wysoce wyspecjalizowanych baz danych, cieszy się zaufaniem na całym świecie, ponieważ zapewnia dostęp do wysokiej jakości informacji pochodzących z literatury naukowej i patentów ukierunkowanych na badania naukowe w branży rafinacji ropy naftowej, petrochemii, gazu ziemnego oraz pokrewnych sektorów energetycznych.

Obsługiwane rodzaje treści: czasopisma, konferencje, raporty techniczne, patenty

GEOBASE

GEOBASE zawiera najnowsze informacje z dziedziny nauk o ziemi, ekologii, geologii, geografii społeczno-ekonomicznej i fizycznej oraz nauk o środowisku. Koncentruje się i eksponuje informacje dotyczące wpływu człowieka i społeczeństwa na ziemię i środowisko.

Obsługiwane rodzaje treści: czasopisma, książki, konferencje

Jak zgłosić nowe czasopismo?

Chimica

Chimica to, aktualizowana co tydzień, przeznaczona dla badaczy z dziedziny chemii i inżynierii chemicznej baza abstraktów z literatury inżynieryjnej, indeksowana pod kątem najbardziej wpływowych międzynarodowych czasopism chemicznych i zapewniająca inżynierom bieżące informacje nt. nowości w ich branży.

Obsługiwane rodzaje treści: czasopisma, książki

PaperChem

PaperChem to baza opatrzonej abstraktami i indeksami literatury stworzona specjalnie z myślą o badaniach naukowych w przemyśle celulozowo-papierniczym.

Obsługiwane rodzaje treści: czasopisma, konferencje

CBNB

CBNB to podstawowe źródło wiadomości dla branży chemicznej, obejmujące ponad 300 najważniejszych czasopism branżowych, gazet i firmowych biuletynów informacyjnych, raportów rynkowych i firmowych, komunikatów prasowych i innych rodzajów aktualizowanej co tydzień „szarej literatury”. CBNB dostarcza na czas informacje potrzebne do śledzenia tendencji i nowości w branży chemicznej i inżynierii chemicznej.

Obsługiwane rodzaje treści: czasopisma, wiadomości, raporty

Reaxys i Reaxys Medicinal Chemistry

Platforma Reaxys oferuje bardzo intuicyjny interfejs i niezawodną bazę danych, które są tworzone przez ekspertów w dziedzinie chemii, treści i technologii. Ułatwia ona chemikom wyszukiwanie ważnej dla nich literatury, informacji o patentach i właściwościach związków chemicznych. Dzięki inteligentnemu indeksowaniu i możliwości precyzyjnego wyszukiwania danych, interfejsom API oraz innym funkcjom platforma Reaxys stawia użytkowników na najkrótszej drodze dostępu do istotnych danych i literatury z dziedziny chemii.

Obsługiwane rodzaje treści: czasopisma, konferencje, patenty


Wydarzenia

Targi Książek we Frankfurcie

11–13 października 2017 r.