Marketing czasopism

Firma Elsevier stara się możliwie najszerzej upowszechniać publikowane wyniki badań naukowych, dlatego treść czasopisma jest dostępna w postaci elektronicznej w portalu ScienceDirect, Scopus i Health Advance. Strategię tę uzupełnia nasze podejście do marketingu. Jego celem jest zwiększenie widoczności, dostępności i czytelnictwa artykułów publikowanych w danym czasopiśmie.

Aby utrzymać wysoką widoczność i rozpoznawalność danego czasopisma, korzystamy z kanałów marketingu internetowego, fizycznego i materiałów drukowanych. Marketing elektroniczny — wykorzystanie stron internetowych, narzędzi do wyszukiwania, powiadomień i poczty e-mail — nabiera coraz większego znaczenia. Oferuje szybszą produkcję, krótszy czas reakcji, lepszą interakcję z klientem, wyraźne mierzalne rezultaty i większą elastyczność.

Narzędzia i wskazówki

Z opinii redaktorów wiemy, że wielu z Was chętnie włącza się w marketing swojego czasopisma. W zestawie marketingowym dla redaktorów podkreślono obszary, w których Wasze doświadczenie i fachowa wiedza mogą się bardzo przydać.

7 sposobów na wypromowanie czasopisma

 • Dodaj nazwę czasopisma i jego adres URL do podpisu wiadomości e-mail – zachęć kolegów, studentów i współpracowników do odwiedzania strony internetowej czasopisma.
 • Umieść nazwę czasopisma i jego adres URL na swoich wizytówkach.
 • Zachęcaj ludzi, by subskrybowali usługę powiadomień ScienceDirect – będą regularnie otrzymywali przypomnienia o nowych publikacjach naukowych.
 • Informuj nas o przyjętych przez swoje czasopismo ciekawych lub ważnych artykułach, abyśmy mogli je wyróżnić w naszych działaniach marketingowych.
 • Udostępniaj kolegom informacje o ciekawych badaniach naukowych, korzystając z dostępnego na platformie ScienceDirect łącza 'Wyślij artykuł pocztą e-mail' ('Email Article').
 • Powiadom nas o stronach internetowych towarzystw naukowych lub związanych z badaniami naukowymi, na których Twoje czasopismo mogłoby zostać wymienione – skontaktujemy się z ich właścicielami i spróbujemy wymienić się linkami.
 • Powiadom nas o spotkaniach, w których bierzesz udział – pomożemy Ci w dystrybucji lub pokazaniu przykładowych egzemplarzy i materiałów promocyjnych.

Online

Marketing w wyszukiwarkach internetowych

Wyszukiwarki, np. Google, odgrywają istotną rolę w sprawniejszym odszukiwaniu przez internautów treści zamieszczonych na naszych platformach. Optymalizujemy zawartość naszej strony internetowej, aby poprawić jej pozycjonowanie w głównych wyszukiwarkach, zwiększając widoczność naszych stron internetowych i poszczególnych czasopism.

Platformy internetowe

 • ScienceDirect: Czasopisma Elsevier mają na platformie ScienceDirect własną stronę główną, z której łatwo można uzyskać dostęp do treści i bezpłatnego przykładowego wydania
 • Elsevier.com: Czasopisma mają na platformie elsevier.com dedykowaną stronę główną z informacjami. Co miesiąc jest ona wyświetlana ponad 5,5 miliona razy
 • Health Advance: Na tej platformie znaleźć można ponad 575 prywatnych i należących do stowarzyszeń naukowych czasopism związanych z medycyną, chirurgią, stomatologią, pielęgniarstwem i służbą zdrowia

Usługi powiadamiania o treściach

 • Powiadomienie o cytowaniu w ScienceDirect: informuje użytkownika poprzez wiadomość e-mail, kiedy wybrany przez niego artykuł jest cytowany w nowych artykułach dodawanych na platformie ScienceDirect
 • Powiadomienie o wyszukiwaniu w ScienceDirect: informuje użytkownika poprzez wiadomość e-mail, kiedy zapisane wyszukiwanie zwraca nowe wyniki; wiadomość zawiera bezpośrednie łącza do nowych wyników wyszukiwania
 • Powiadomienie o nowych tomach/wydaniach w ScienceDirect: informuje użytkownika poprzez wiadomość e-mail, kiedy na platformie ScienceDirect zostaje udostępnione nowe wydanie czasopisma lub nowy tom książki
 • Powiadomienia spersonalizowane ScienceDirect oraz powiadomienia tematyczne: powiadomienia tematyczne to wstępnie zdefiniowane wyszukiwania dotyczące określonego tematu
 • Kwartalne powiadomienie ScienceDirect TOP25 zawiera listę najczęściej pobieranych artykułów z czasopism, co zapewnia czasopismom i autorom większą widoczność i prestiż

Materiały drukowane

 • Drukowane materiały promocyjne — plakaty, ulotki, zestawienia, wizytówki i pocztówki mogą zwiększyć widoczność czasopisma na najważniejszych konferencjach i podczas innych wydarzeń.
 • Drukowane katalogi tematyczne, w których książki i czasopisma są promowane razem, uwidaczniają potencjalnym autorom zakres dostępnych opcji publikacji.
 • Istnieje możliwość reklamy drukowanej (po uzyskaniu pozwolenia) w odpowiednich czasopismach Elsevier. Możemy również wybiórczo umieszczać reklamy w tytułach nienależących do Elsevier, jeżeli taka opcja jest najbardziej efektywną formą marketingu.

Wystawy i konferencje

W Elsevier istnieją dedykowane globalne zespoły związane z wystawami. Na różne sposoby dostosowujemy nasze podejście do każdego spotkania naukowego. Przez lata naszej działalności zaobserwowaliśmy, że uczestnicy konferencji coraz rzadziej zabierają ze stoisk materiały promocyjne i przykładowe egzemplarze czasopism. Dlatego, jeśli tylko to możliwe, decydujemy się na zastosowanie rozwiązań cyfrowych.


Media społecznościowe

W ostatnich kilku latach media społecznościowe stały się częścią codziennego życia milionów ludzi, zarówno w życiu zawodowym i prywatnym. W Elsevier dostrzegamy, jak kluczowe znaczenie dla dzisiejszych naukowców mają media społecznościowe. Przeprowadziliśmy badanie mające na celu takie dostosowanie naszych kanałów komunikacji, by były jak najbardziej przydatne dla użytkowników.

Odpowiedź na potrzeby badaczy

Wszystkie ankiety wykazały, że badacze wolą, by strony koncentrowały się na zakresie tematycznym, a nie na określonych czasopismach. Chcą, by zawierały (w kolejności preferencji):

 • Interesujące artykuły z danego zakresu tematycznego
 • Informacje z konferencji
 • Wydania specjalne
 • Wiadomości medialne i debaty naukowe z danego zakresu tematycznego
 • Zaproszenia do składania artykułów i informacje o możliwościach zatrudnienia

Aby sprostać potrzebom naukowców, ustanowiliśmy ponad 160 kanałów mediów społecznościowych — w ogromnej liczbie zakresów tematycznych — których używamy do promowania nowych wyników badań naukowych i gdzie umieszczamy zaproszenia do składania prac, a nawet badamy opinie dotyczące kluczowych kwestii, na przykład czy powinniśmy otworzyć nowe czasopismo w danej dziedzinie. Te kanały dają naukowcom możliwość bezpośredniego kontaktu z nami w zupełnie nowy sposób.

Zaangażowanie

Media społecznościowe dają nam wspaniałą okazję do współpracy, oferują badaczom to, co chcą i muszą wiedzieć, zwiększają świadomość odnośnie badań naukowych i ogłoszeń, jak również zapewniają czasopismu napływ nowych artykułów. Zachęcamy redaktorów do zaangażowania się w naszych kanałach mediów społecznościowych dla korzyści, jakie takie uczestnictwo przynosi zarówno samym redaktorom, jak i ich czasopismom.

Założenie pierwszego konta może wydawać się zniechęcające, dlatego dział komunikacji marketingowej i zaangażowania w badania naukowe opracował serię poradników, które pomogą maksymalnie skorzystać z tych środków komunikacji. Są przeznaczone dla redaktorów, zawierają informacje nt. wszystkich głównych kanałów mediów społecznościowych oraz opis korzyści, jakie może przynieść nawiązanie tego typu kontaktu ze swoją społecznością badawczą.