Youngsuk „YS” Chi

Przewodniczący Zarządu

Youngsuk „YS” Chi to lider w sektorze mediów i technologii. Obecnie pracuje w Elsevier i RELX Group, pełniąc kilka różnych funkcji. Na swoim najważniejszym stanowisku, Dyrektora ds. Korporacyjnych i Strategii dla Azji w firmie RELX, odpowiada za sprawy związane z administracją państwową, komunikację korporacyjną i odpowiedzialność korporacyjną RELX. Jako Prezes Niewykonawczy Elsevier bezpośrednio współpracuje z rządami, klientami Elsevier i stowarzyszeniami branżowymi na całym świecie.

Niedawno pełnił funkcję Prezesa Zarządu Amerykańskiego Stowarzyszenia Wydawców, a także zakończył czteroletnią kadencję Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców. Udzielał się także w wielu komitetach charytatywnych, edukacyjnych i branżowych, między innymi na Uniwersytecie Princeton, na Federalnym i Stanowym Uniwersytecie Południowym oraz w Koreańsko-Amerykańskiej Fundacji Społecznej i Teatrze McCartera.

Aby zapytać o możliwość zorganizowania wywiadu, należy wysłać e-mail do biura prasowego