Mie-Yun Lee

Kierownik Personelu oraz Wiceprezes i Dyrektor Wykonawcza ds. Marketingu Rozwiązań Badawczych

Mie-Yun Lee jest Kierownikiem Personelu. Dołączyła do zespołu Elsevier w kwietniu 2019 r. Wcześniej pełniła funkcję Dyrektora ds. Produktów w Reed Business Information, firmie, która tak jak Elsevier stanowi część grupy RELX. Piastując to stanowisko, przyczyniła się do ukierunkowania działań na skoncentrowane na kliencie zarządzanie produktem i jego innowacjami.

Jest założycielką BuyerZone, firmy B2B zajmującej się pozyskiwaniem kontaktów do potencjalnych klientów, która w 2007 r. została przejęta przez Reed Business Information.   Swoją karierę zaczynała jako konsultant strategiczny w zlokalizowanej w Bostonie firmie konsultingowej Corporate Decisions, Inc., stanowiącej obecnie część grupy Oliver Wyman Group. Studiowała na Uniwersytecie w Yale, gdzie pełniła funkcję redaktora naczelnego uniwersyteckiej gazety codziennej.

Aby zapytać o możliwość zorganizowania wywiadu, należy wysłać e-mail do biura prasowego