Jan Herzhoff

Prezes ds. Globalnych Rynków Opieki Zdrowotnej

Jan Herzhoff jest Prezesem Elsevier odpowiedzialnym za globalną działalność w zakresie opieki zdrowotnej polegającą na świadczeniu usług analiz informatycznych na potrzeby systemów szpitalnych i instytucji akademickich.W 2012 r. dołączył do zespołu RELX, grupy korporacyjnej, do której należy Elsevier. Ma szerokie doświadczenie w działaniach związanych z opieką zdrowotną w kilku sektorach; piastował liczne stanowiska w Elsevier, ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego APAC Health w Singapurze i koncentrował się na kluczowych rynkach wzrostu, takich jak Chiny, Indie i Japonia. Wcześniej był Dyrektorem Generalnym Działu Edukacji Międzynarodowej w Elsevier w Londynie, gdzie — poprzez wprowadzenie kluczowych produktów i akwizycje — odegrał zasadniczą rolę w przekształceniu firmy z wydawnictwa tradycyjnego w dostawcę usług elektronicznych. Zanim rozpoczął pracę w RELX, piastował stanowisko kierownika projektu w firmie McKinsey & Company w Monachium. Posiada stopień doktora i tytuł magistra systemów informacyjnych, które uzyskał w London School of Economics; na Uniwersytecie Bayreuth w Niemczech uzyskał tytuł magistra finansów i księgowości.

Aby zapytać o możliwość zorganizowania wywiadu, należy wysłać e-mail do biura prasowego