Gino Ussi

Wiceprezes Wykonawczy ds. Sprzedaży Rozwiązań Badawczych

Gino Ussi jest Wiceprezesem Wykonawczym ds. Sprzedaży Rozwiązań Badawczych Wcześniej, od listopada 2012 r. do lipca 2014 r. pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego na Europę, Bliski Wschód, Afrykę i Amerykę Łacińską w Elsevier Health Sciences.

Przed dołączeniem do Elsevier pracował w firmie IHS Inc., gdzie był odpowiedzialny za rynek pozaamerykański. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Global Insight Inc., największej na świecie firmy zajmującej się prognozami gospodarczymi. Przedtem był Dyrektorem Generalnym World Markets Research Centre, firmy notowanej na Londyńskiej Giełdzie. Był również członkiem zespołu specjalistów Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ ds. Rozwoju Internetu i Handlu Elektronicznego. Uzyskał tytuł magistra zarządzania zmianą w oksfordzkiej Szkole Biznesu Saida, dyplom w dziedzinie strategii zarządzania biznesem w Szkole Biznesu Uniwersytetu w Aston, oraz dyplom w dziedzinie komunikacji marketingowej na Uniwersytecie Witwatersrand.

Aby zapytać o możliwość zorganizowania wywiadu, należy wysłać wiadomość e-mail do biura prasowego