Nauka o zrównoważonym rozwoju na arenie globalnej

Organizacja Narodów Zjednoczonych wprowadziła nowe cele zrównoważonego rozwoju w 2015 r., a światowi liderzy, firmy i instytucje badawcze szukają sposobów włączenia się w te działania.

Nauka, technologia i innowacje są od dawna uznawane za podstawę socjoekonomicznego rozwoju i za najważniejsze czynniki zrównoważonego rozwoju.

  • Ale czy wszystkimi aspektami zrównoważonego rozwoju zajmujemy się w równym zakresie?
  • Które kraje wiodą prym, a gdzie należałoby rozwijać badania?
  • Czy artykuły mają rzeczywiście jakiś wpływ?

Nauka o zrównoważonym rozwoju ma duże pole oddziaływania

Ten raport — przygotowany wspólnie przez Elsevier i SciDev.Net — opisuje status nauki o zrównoważonym rozwoju jako obszaru badawczego.

Przyglądając się wynikom badań naukowych i wpływowi ich cytowania, współpracy badawczej i badaniom interdyscyplinarnym, raport ten pomaga nam zrozumieć kwestię zrównoważonego rozwoju, analizując, jakie postępy poczyniono w nauce o zrównoważonym rozwoju jako dyscyplinie.

Dzięki temu, dokument ten stanowi wkład do dialogu między społeczeństwem i nauką w ramach wytyczonych celów zrównoważonego rozwoju ONZ i rozwija naszą wiedzę o nauce o zrównoważonym rozwoju na arenie międzynarodowej.

Sustainability Science in a Global Landscape


Odwiedź stronę pobierania raportu (w języku angielskim)


Pobierz infografikę (w języku angielskim)


Artykuł Elsevier Connect (w języku angielskim)