Sense About Science

Od 2006 r. firma Elsevier współpracuje z Sense About Science (SAS), niezależną organizacją charytatywną promującą argumentację naukową, opartą na udowodnionych faktach i publiczne dyskusje na tematy naukowe. Przez ostatnie sześć lat ten unikatowy program wydarzeń i publikacji propagował istotę recenzji naukowych wśród dziennikarzy, decydentów i ogółu społeczeństwa; miał również na celu zaangażowanie młodych badaczy w opowiadanie się za nauką podczas debat publicznych prowadzonych na całym świecie.

Informacje ogólne o Sense About Science

Sense about Science

Praca związana z recenzjami naukowymi objęła setki tysięcy osób — od nowych autorów, po dziennikarzy, decydentów i studentów — poprzez debaty, publikacje oraz międzynarodową ankietę dotyczącą recenzji naukowych wypełnioną przez 4000 badaczy w 2009 r. Pracownicy z wszystkich oddziałów firmy byli zaangażowani w pracę na rzecz potrzebujących w ramach Sense About Science. Przez udział w wielu takich akcjach, Elsevier stale jasno opowiada się na arenie międzynarodowej za wysoką jakością badań naukowych i recenzjami naukowymi. Dowiedz się więcej o przeprowadzonej w 2009 r. ankiecie Sense About Science nt. recenzji naukowych.

Znajdź Sense About Science na Facebooku, Twitterze i YouTube.


Angażowanie młodych naukowców

Od czasu uruchomienia przez organizację SAS sieci Voice of Young Science (VoYS) przyciągnęła ona na warsztaty odbywające się na całym świecie tysiące młodych naukowców. Firma Elsevier jest partnerem tego programu — razem z 30 innymi towarzystwami i instytucjami naukowymi na całym świecie.
Etos VoYS polegający na opowiadaniu się za nauką — w obalających mity publikacjach i przez promocję nadzoru nad nauką i recenzji naukowych — zyskał wiele uwagi w mediach, dzięki czemu sieć nabrała rozmachu i codziennie przyciąga nowych członków.


Wspieranie większej przejrzystości badań klinicznych

Kampania AllTrials rozpoczęta w 2013 r. wzywa do rejestrowania wszystkich badań klinicznych i ich wyników. Firma Elsevier zobowiązała się wspierać rozwój kampanii AllTrials w celu zapewnienia większej przejrzystości badań klinicznych.

Postrzegamy naszą rolę jako strategiczną, doradczą w zakresie sposobu wnoszenia wkładu w kampanię przez wydawców, jak i techniczną i operacyjną — przez badanie, w jaki sposób możemy osadzić rejestrację badań klinicznych w naszym procesie recenzji naukowych, na platformach ScienceDirect i Scopus, w nowych zasadach obowiązujących autorów oraz we współpracy z innymi wydawcami.