Przejście z Research4Life do ScienceDirect

Research4Life

Logo ScienceDirect

W ramach swojego zaangażowania w zapewnianie uniwersalnego dostępu do wiedzy, Elsevier wspiera rozwój możliwości naukowych w krajach rozwijających się. Research4Life to kamień węgielny naszego programu odpowiedzialności przedsiębiorstwa i kluczowy sposób jego realizacji. Uczestniczymy w programie Research4Life od czasu, gdy pomogliśmy w jego założeniu w 2001 r. Co roku systematycznie zwiększamy ilość treści udostępnianych naukowcom, a jednocześnie poświęcamy czas na wpieranie rozwoju tego programu. Zaobserwowaliśmy, że program Research4Life przyczynia się do imponującego wzrostu dostępności, polepszenia wyników i jakości badań naukowych, co wynika ze wzrostu potencjału naukowego instytucji.

Po latach rozmów z instytucjami takimi jak Twoja, dyrektorami uczelni, bibliotekarzami, naukowcami i organizacjami rozwojowymi, dostrzegamy korzyści wynikające z programu Research4Life, ale również pewne jego ograniczenia. Zauważyliśmy, że kiedy kraje mają ambicje i dojrzałość do dalszego rozwijania swego naukowego ekosystemu, często uznają za bardziej korzystną bezpośrednią współpracę z nami.

Instytucje, stając się naszymi klientami, mają dostęp do o wiele szerszej gamy usług: baz danych, narzędzi do analizy wiedzy, usług czasopism, wsparcia klienta, umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych i szkoleń dla autorów. Bacznie obserwujemy, co jest instytucjom potrzebne i na co mogą sobie pozwolić. Odpowiednio dostosowujemy rabaty, umożliwiając badaczom pełniejsze uczestnictwo w globalnej społeczności naukowej. Stosując zintegrowane podejście do budowania możliwości naukowych, jesteśmy w stanie wspierać rozwój potencjału badawczego danej instytucji w sposób wykraczający poza to, co jest dostępne za pośrednictwem Research4Life.

W programie Research4Life obowiązują nowe zasady kwalifikowalności. Nastąpiło przejście z modelu krajowego do modelu rozróżniającego rodzaje instytucji w każdym kraju. Uzależnienie kwalifikowalności od rodzaju instytucji umożliwia wydawcom dostosowanie usług przez wyeliminowanie istniejących luk dla podmiotów najmniejszych i najbardziej wrażliwych oraz zapewnienie światowej klasy usług związanych z informacją naukową instytucjom, które mają ambicje i możliwości ich wykorzystania. Instytucje znajdujące się w krajach, które mogłyby być wykluczone z przyczyn komercyjnych, będą teraz kwalifikowały się do bezpłatnego dostępu, a wydawcy będą mogli zaoferować tańsze, ale bardziej wszechstronne usługi na zasadach komercyjnych instytucjom, które mają ambicje i możliwości skorzystania z nich.

Kontakt

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące kwalifikowalności swojej instytucji lub jej statusu dostępu, należy skontaktować się z naszymi zespołami regionalnymi. Przenosząc instytucje na platformę dostępu bezpośredniego, staramy się, by proces ten przebiegał jak najpłynniej. Wypracowujemy z klientami rozwiązania tymczasowe, aby zawsze, gdy to możliwe, uniknąć niepotrzebnych przerw w dostępie. Wszelkie pytania dotyczące praw dostępu Twojej instytucji i alternatywnych opcji dostępu prosimy bez wahania kierować do nas.

Afryka

Mohamed Kamel, Dyrektor regionalny, Afryka +201223245303

Europa

Catalin Teoharie, Regionalny Dyrektor ds. Sprzedaży w Europie Wschodniej, +36703234937

Ameryka Łacińska

Ezequiel Farré, Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży, (Brazylia) +21 39709244
Antonio Barradas, Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży, Ameryka Łacińska, część północna +52 1 5544 415 370

Bliski Wschód

Tayfun Basal, Dyrektor Regionalny, EMEA, +90 533 77186869

Azja Południowa

Saurabh Sharma, Dyrektor ds. Sprzedaży, Azja Południowa, +911244774210

Azja Południowo-Wschodnia

Jo-an Chia, Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży, Azja Południowo-Wschodnia, +65 63490205