Research4Life

Platforma Research4Life ma kluczowe znaczenie w realizacji naszego celu, jakim jest uniwersalny dostęp do informacji o badaniach naukowych, technicznych i medycznych. Jako jedyna w swoim rodzaju kooperacja publiczno-prywatnych agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, uniwersytetów i wydawców, zmniejsza rozdźwięk w stanie wiedzy między krajami rozwijającymi się i uprzemysłowionymi, umożliwiając bezpłatny lub niedrogi dostęp do kluczowych badań naukowych.

Nasze programy

Research4Life obejmuje cztery główne programy — HINARI, AGORA, OARE, ARDI — które zapewniają bezpłatny lub niedrogi dostęp do wyników badań naukowych instytucjom w krajach rozwijających się. Naszym celem jest promowanie w krajach rozwijających się kultury silnej i niezależnej nauki w pełni zintegrowanej z międzynarodową społecznością badawczą, a także zrównoważonego rozwoju gospodarczego i lepszej jakości życia.

Jako partner-założyciel firma Elsevier wnosi ponad ćwierć z prawie 68 000 recenzowanych zasobów Research4Life obejmujących ScienceDirect i Scopus, ponad 3100 czasopism i 13 000 książek Elsevier. W 2015 r. w ramach programu Research4Life pobrano z platformy ScienceDirect firmy Elsevier ponad 5 milionów artykułów. Zapewniamy również fachową wiedzę techniczną i związaną z komunikacją w celu rozwijania inicjatywy Research4Life. Zadeklarowaliśmy swój udział w tej inicjatywie do 2020 r.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej...

Możesz też odwiedzić nasze strony w mediach społecznościowych:


Ostatnio dodane filmy

Bibliotekarka współpracuje z lekarzami, by ratować życie ludzi

Film o dniu z życia bibliotekarki, Nasry Gathoni, spędzanym na pracy w bibliotece Uniwersytetu Aga Kahn. Nasra opowiada o swoich doświadczeniach i wyjaśnia, w jaki sposób pomaga lekarzom znaleźć odpowiednie informacje naukowe poprzez programy Research4Life.

Jak program Research4Life ułatwia pracę agronoma

Dr Sami Hyacinthe Kambire, naukowiec z Burkina Faso, opowiada o tym, jak program Research4Life pomógł mu udoskonalić umiejętność pisania tekstów naukowych, prowadzić ukierunkowane badania naukowe, bardziej skutecznie ubiegać się o finansowanie badań i przygotowywać lepsze programy dydaktyczne.

Działalność charytatywna przyczynia się do poprawy życia sierot zakażonych wirusem HIV

Tiny Tim & Friends to zambijska organizacja specjalizująca się w pediatrycznej opiece medycznej nad pacjentami z HIV/AIDS. Źródła Research4Life dostarczają informacji pozwalających na opracowanie zasad i procedur medycznych oraz umożliwiają organizacjom uzyskanie podstawowych informacji o grupach prowadzących pokrewne badania.


Bibliotekarze bez granic

Dzięki grantom otrzymanym od Fundacji Elsevier w ramach prowadzonego przez stowarzyszenie Medical Library Association programu Bibliotekarze bez granic, udało się zorganizować serię zwiększających możliwości badawcze warsztatów „Trenuj trenera” i programów kształcenia na odległość w krajach rozwijających się. Koordynator programu Bibliotekarze bez granic, Lenny Rhine, emerytowany bibliotekarz z Uniwersytetu Florida, ściśle współpracuje z organizacjami WHO i ITOCA nad zapewnieniem maksymalnego zasięgu i efektywności szkoleń. Kształcenie na odległość i stacjonarne okazało się być najbardziej efektywnym sposobem zwiększenia wykorzystania publikacji naukowych dostępnych przez grupy robocze Research4Life.


Opowiadanie historii

Niedoceniani bohaterowie R4L

Celebrowanie niedocenionych bohaterów środowiska naukowego

Badacze powinni podziękować bibliotekarzom, którzy pomagają im znaleźć bibliografie. Ich praca to taka niedoceniona praca naukowa. — dr Sami Kambire, Burkina Faso.

Zmienianie świata przez R4L

Jak dostęp do literatury naukowej poprawia warunki życia.

Tak jak nie zrezygnuję z porannego śniadania przed pracą, nie zrezygnuję z poszukiwania dowodów klinicznych odnośnie HINARI. - Mulugeta Bayisa, Etiopia.