Ofiarowywanie książek

W ramach naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój i w zapewnienie dostępności wiedzy, przekazujemy zwrócone lub niesprzedane książki tym, którzy ich najbardziej potrzebują.  Od 2004 r. współpracujemy z organizacjami profesjonalnie zajmującymi się przekazywaniem książek szkołom, szpitalom, uniwersytetom i organizacjom non profit w krajach rozwijających się. Organizacje Book Aid International i Books for Asia wykorzystują sprawny system uzupełniania książek pozwalający kierować je do określonych odbiorców. Współpracują z bibliotekarzami na obu końcach tego łańcucha, aby straty były jak najmniejsze, a zyski jak największe.

Books for Asia

Organizacja Asia Foundation

Books for Asia to wiodący dostawca ofiarowanych zasobów informacyjnych w Azji. Program co roku dociera do tysięcy instytucji w 20 krajach azjatyckich, łącząc studentów, nauczycieli oraz lokalnych i krajowych liderów poprzez wiedzę, jakiej potrzebują do poprawy życia i rozwijania możliwości. Dzięki datkom i inicjatywom technologicznym pomagamy zaszczepić w młodych ludziach wczesne zamiłowanie do książek, które jest potrzebne do rozwoju umiejętności pisania i czytania; rozwijamy wiedzę o zawodach związanych z biznesem, prawem i nauką, podnosimy umiejętności zawodowe i naukowe oraz doskonalimy znajomość języka angielskiego, bardzo potrzebną do konkurowania w gospodarce światowej. W 2016 r. firma Elsevier podjęła nową inicjatywę poszukiwania partnera z myślą o współpracy ukierunkowanej na azjatyckie kraje rozwijające się.

„Profesjonalistom w krajach rozwijających się w Azji często brakuje informacji, jakiej potrzebują dla uzyskania efektywności — czasami chodzi o brak twardej waluty umożliwiającej zakup wysokiej jakości książek, o ograniczony dostęp do Internetu, a czasami po prostu o brak świadomości zasobów, które mogłyby okazać się przydatne. Books for Asia z entuzjazmem współpracuje z Elsevier nad pokonaniem tej bariery i zapewnieniem najważniejszych tytułów z dziedziny nauk ścisłych, medycyny i technologii potrzebującym ich instytucjom w całym regionie.”


Akcja Book Aid International

Logo Book Aid

Inicjatywa Book Aid International promuje umiejętność czytania w krajach rozwijających się poprzez stworzenie możliwości czytania i nauki. Jako wiodąca brytyjska agencja zajmująca się dostarczaniem książek i wsparciem bibliotek w krajach rozwijających się, Book Aid koncentruje się na Afryce Subsaharyjskiej i współpracuje z organizacjami partnerskimi w 12 krajach: Kamerunie, Erytrei, Etiopii, Kenii, Malawi, Namibii, na okupowanych terytoriach palestyńskich, Sudanie Południowym, Somalii i Somalilandzie, Tanzanii, Ugandzie, Zambii i Zimbabwe.

Od 2004 r. firma Elsevier ofiarowała 211 instytucjom partnerskim w krajach rozwijających się około 260 000 książek z zakresu nauk ścisłych, techniki i medycyny. Elsevier to największy ofiarodawca książek medycznych dla Book Aid International: jak dotąd firma podarowała 90 000 książek.

Książki ofiarowane przez Elsevier20152014201320122011
Liczba książek 23 000 10 000 20 000 12 000 24 000

„Limbe”

W 2014 r. ośmiu pracowników firmy Elsevier miało wyjątkową okazję towarzyszyć Book Aid w podróży do Kamerunu, gdzie na własne oczy zobaczyli, jak książki i fundusze ofiarowane przez Elsevier są wykorzystywane. Zespół odwiedził biblioteki, a w jednej z nich pomógł utworzyć kącik dziecięcy.

Projekt „Zimbabwe”

W maju 2015 r. koledzy z Elsevier pracowali z Simonem Mercerem z BAI w magazynie Elsevier w Linn (Missouri), gdzie zajmowali się pakowaniem transportu około 10 000 książek do zniszczonych powodziami bibliotek w Zimbabwe. Z biblioteki korzystało około 3000 studentów.

Budowa centrów zdrowia w Kenii

W 2011 r. Fundacja Elsevier przekazała Book Aid International kwotę 120 000 USD na trzyletni grant (2011–2013) dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej i użytkowników-konsumentów informacji o zdrowiu. We współpracy z Kenya National Library Service (KNLS) projekt przyczynił się do rozwinięcia umiejętności 30 pracowników z 15 bibliotek publicznych. Organizacja Book Aid International współpracowała z KNLS przy przepakowywaniu oraz przekazywaniu najważniejszych treści z książek medycznych zbyt słabo zaopatrzonym społecznościom kenijskim: pracownikom i użytkownikom opieki zdrowotnej. Książki podarowane przez Elsevier i innych wydawców wykorzystano do zasilenia nowych „kącików zdrowia”.