Odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Jesteśmy dumni z wyjątkowego wkładu, jaki, we współpracy ze społecznościami naukowymi i związanymi z opieką zdrowotną na świecie, wnosimy w zrównoważony rozwój.

Jako globalny dostawca rozwiązań informacyjnych w zakresie nauk ścisłych, technologii i medycyny jesteśmy dumni z wyjątkowego wkładu, jaki wnosimy w zrównoważony rozwój — od naszego wydawniczego portfolio i zdolności analitycznych, po budowanie możliwości badawczych w krajach rozwijających się i rozwijanie różnorodności w nauce.

Wkład ten wnosimy we współpracy ze społecznościami naukowymi i związanymi z opieką zdrowotną na świecie.


Najważniejsi partnerzy

Elsevier_foundation

Fundacja Elsevier

W 2016 r. Fundacja Elsevier nawiązała współpracę z nowymi partnerami w celu wsparcia innowacji na rzecz rozwoju w zakresie informacji o zdrowiu, badań naukowych w krajach rozwijających się, różnorodności w nauce i technologii. Poprzez program zwiększania dotacji fundacja wspiera również wysiłki pracowników Elsevier w ramach pracy na rzecz lokalnych i globalnych społeczności.

Research4Life

Research4Life

Elsevier jest członkiem założycielem partnerstwa publiczno-prywatnego Research4Life, mającego na celu zapewnienie bezpłatnego lub niedrogiego dostępu do wyników badań naukowych naukowcom i lekarzom z ponad 100 krajów rozwijających się; nadrzędnym celem tej inicjatywy jest pokonanie przepaści cyfrowej w dziedzinie badań naukowych. Partnerstwo to ma kluczowe znaczenie w realizacji celu Elsevier, jakim jest powszechny dostęp do informacji naukowych w dziedzinie nauk ścisłych, techniki i medycyny.

Logo Book Aid

Ofiarowywanie książek

Inicjatywa Book Aid International promuje umiejętność czytania w krajach rozwijających się poprzez stworzenie większych możliwości czytania i nauki. Organizacja powstała w 1954 r. w Wielkiej Brytanii. Z programów Book Aid International skorzystało 17 krajów, zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej. Grupa RELX współpracuje z Book Aid International w ramach innowacyjnego partnerstwa; w ciągu ostatnich dziesięciu lat przekazała ponad 200 000 USD i 750 000 książek.

Sense about Science

Sense About Science

Od 2006 r. firma Elsevier współpracuje z Sense About Science (SAS), niezależną organizacją charytatywną orędującą za naukowym dowodzeniem i rozumowaniem, potrzebami młodych badaczy oraz publicznymi dyskusjami na tematy naukowe. Przez ostatnie dziewięć lat ten unikatowy program promował zrozumienie istoty recenzji naukowych wśród dziennikarzy, decydentów i ogółu społeczeństwa.

Pieczęć Edge

Certyfikacja EDGE

Firma Elsevier zdobyła certyfikat pierwszego poziomu EDGE, EDGE Access, dzięki czemu stała się pierwszym na świecie przedsiębiorstwem z sektora usług informacyjnych i technologii, które uzyskało certyfikat globalny.  Economic Dividends for Gender Equality (EDGE) to wiodący światowy standard równości płci w miejscu pracy. Certyfikacja wymaga przejścia rygorystycznej oceny zewnętrznej. Uzyskanie certyfikatu oznacza, że firma Elsevier podjęła publiczne zobowiązanie zapewnienia równości płci oraz przygotowała konkretny plan działania w celu uzyskania dalszych postępów w tej materii.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o uzyskanym przez Elsevier certyfikacie EDGE (w języku angielskim)


Raporty

sustainability_report

Raport o stanie nauki o zrównoważonym rozwoju (2015)

Stajemy dziś przed poważnymi wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, od klimatu, po konflikty.  Nauka i technologia odgrywają tu kluczową rolę, jednak czy badacze współpracują ze sobą w wymiarze globalnym w celu stawienia czoła tym wyzwaniom? Czy ich badania naukowe mają wystarczająco szerokie pole oddziaływania? Raport o stanie nauki o zrównoważonym rozwoju w kontekście globalnym (2015) analizuje, jak daleko nauka o zrównoważonym rozwoju posunęła się jako dyscyplina.

corporate_sustainability_report

Raport dotyczący odpowiedzialności przedsiębiorstw (2016)

W jaki sposób firma Elsevier podchodzi do istotnych kwestii, takich jak środowisko, łańcuch dostaw, społeczność i ład administracyjno-regulacyjny?Przeczytaj raport dotyczący odpowiedzialności korporacyjnej Grupy RELX w 2015 r., aby zrozumieć ogólny wkład Elsevier w zrównoważony rozwój.

Raport nt. płci w kontekście badań naukowych na świecie

Panuje ogólna zgodność co do tego, że sprzyjanie różnorodności stanowi integralną część innowacji w badaniach naukowych, a równość płci stanowi klucz do osiągnięcia tego celu. Mające krytyczne znaczenie kwestie związane z nierównością płci i uprzedzeniami muszą zostać rzetelnie zbadane w celu opracowania popartego danymi podejścia do wdrożenia działań interwencyjnych i zasad związanych z nierównością płci. Nowy raport zapewnia ramy analityczne do lepszego zrozumienia roli płci w strukturze globalnych przedsięwzięć naukowych.

Pobierz raport

Pytania? Kontakt Ylann Schemm, Dyrektor ds. Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa, Elsevier.