Skip to main content

Unfortunately we don't fully support your browser. If you have the option to, please upgrade to a newer version or use Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, or Safari 14 or newer. If you are unable to, and need support, please send us your feedback.

Elsevier
Publish with us

Тошка Борисова

ТБ

Тошка Борисова

Оторизиран обучител за базите данни на Elsevier

E-mail Тошка Борисова

Информационен специалист с дългогодишен професионален опит в библиотечно – информационната практика, в търсенето на информация, бази данни, наукометрия и библиометричен анализ. Главен библиотекар „Обслужване“ в Библиотеката на Американския университет в България. Автор на публикации в периодичния и специализиран печат, библиографиии и материали от конференции. Член на УС на Българския информационен консорциум. Носител на наградата на ББИА за принос в развитието Регионалното дружество. Блогър. Оторизиран обучител за базите данни на Elsevier.