Skip to main content

Unfortunately we don't fully support your browser. If you have the option to, please upgrade to a newer version or use Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, or Safari 14 or newer. If you are unable to, and need support, please send us your feedback.

Elsevier
Publish with us

Radostina Nikolaeva Ivanova

РНИ

Радостина Николаева Иванова

оторизиран инструктор на базите данни на Elsevier

E-mail Радостина Николаева Иванова

Казвам се Радостина Николаева Иванова и понастоящем съм оторизиран инструктор на базите данни на Elsevier. Завършила съм Факултет по химия и фармация към Софийския университет, след което се занимавах активно с наука в Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН. През 2017 година бях отличена с награда за най-млад учен в областта на Нанонаукте, наноматериалите и нанотехнологиите. През 2019 година защитих дисертация към същия институт. Съавтор съм на повече от 30 научни публикации, повечето от които в списания с висок импакт фактор