Nauki społeczne i fizyczne

Stwórz zintegrowane rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb — od reklamy, po wydarzenia, od globalnych, po specjalistyczne.

Skontaktuj się z naszym zespołem

Nasze usługi

  • Generowanie zainteresowania: Twórz popyt na swoje produkty i generuj zainteresowanie w odpowiednich grupach osób. Wytypuj odbiorców docelowych na podstawie doświadczenia, dyscypliny, ukierunkowania regionalnego lub globalnego, platformy lub poprzez jedno z naszych uznanych czasopism naukowych.
  • Marketing produktu: Nasze cenione publikacje i platformy pomogą zdobyć udział w rynku i realnie wyróżnić produkt na tle konkurentów.
  • Wartość marki/pozycja lidera merytorycznego: Przygotuj zintegrowaną kampanię Elsevier, która zainteresuje kluczowe środowiska opiniotwórcze na poziomie regionalnym i globalnym.
  • Nawiązywanie kontaktów/budowanie wpływu marki: Nasza sieć redaktorów, autorów, recenzentów i czytelników oznacza, że mamy bezkonkurencyjny dostęp do uznanych liderów merytorycznych.
  • Rozwiązania edukacyjne: Zapewnij programy edukacyjne przyczyniające się do poszerzania wiedzy fachowej na rynku docelowym, stwarzające trwały popyt i wzmacniające markę.