Hivebench

Hivebench, Yaşam Bilimi iş akışlarına uyacak şekilde tasarlanmış esnek, kolay kullanımlı bir Elektronik Laboratuvar Defteridir.

Hivebench'i ziyaret edin

Hivebench Hakkında

Hivebench, alanın iş akışlarını ve sorunlu noktalarını anlayan yaşam bilimciler tarafından yapılmış, kullanışlı bir Elektronik Laboratuvar Defteridir (ELN). Laboratuvardaki rolünüz ister araştırmacı, ister PI, ister laboratuvar yöneticisi olsun, Hivebench’in kapsamlı, tutarlı ve yapılandırılmış veri yakalama özellikleri, protokoller ve araştırma verilerini yönetmek ve korumak için basit ve güvenli bir yol sağlar.

Kapsamlı veri yakalama

Materyaller, yöntemler ve sonuçlarla ilgili bilgileri yakalayarak tekrar edilebilirliği artırın.

Tutarlı veri yakalama

Veri depolaması, derlenmesi, titizliği ve yeniden kullanımını optimize etmek için veri açıklamalarını ve yönetimini standartlaştırın.

Yapılandırılmış veri yakalama

Veri izlerini takip etmeyi kolaylaştırmayı ve veri yönetimi süreçlerinin raporlanmasını kolaylaştırarak şeffaflığı ve güvenilirliği artırın.


Hivebench yaşam bilimcilerin araştırma verilerinin tam potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olur

Hivebench ELN'yi kurumsal bir veri havuzuna ya da ücretsiz bir veri havuzu olan Mendeley Data'ya entegre ederek araştırma verilerinizin potansiyelini maksimize edebilir (aşağıdaki diyagrama bakınız) ve uzun süreli olarak arşivlenmelerini güvence altına alabilirsiniz. Hivebench veri direktiflerine uyumu ve araştırma süreci detaylarının depolanmasını destekleyerek sonuçların daha şeffaf, tekrarlanabilir ve kolayca depolanabilir ve paylaşılabilir olmasını sağlar.

Yüksek etkili araştırma verilerinin 10 özelliği

Neden bir Elektronik Laboratuvar Defteri kullanalım

Bilgilerin özel dosyalarda ya da kağıt defterlerde saklanması, hem yaşam bilimcilerin kendileri hem de laboratuvarlarının bütünü için zorluklar teşkil etmektedir. Elektronik Laboratuvar Defterleri araştırma verilerini kolayca yeniden kullanılmaya uygun iyi yapılandırılmış bir formatta depolar ve bilgilerin paylaşılması ve korunmasını kolaylaştırır. Ayrıca iş akışlarını ve protokolleri yapılandırarak deney tekrarlanabilirliğini artırır.

Deney

Kağıt defterler sorunludur çünkü yaşam bilimciler…

İş Akışı

Hivebench kullanılması fayda sağlar çünkü yaşam bilimciler…

 • Protokoller ve verilere aynı yerden erişememektedir
 arrow_left

Hazırlık

 arrow_right
 • Çalışma arkadaşlarının protokoller ve verilere sürekli erişimi olmasını sağlayabilir
 • Laboratuvara kağıt getiremez
 • Kağıt taslakları kaybetme riskine sahiptir
 • Sonuçları paylaşacak bir yere sahip değildir

İfa

 • Tüm Veriler ve protokollere istediğiniz zaman erişebilir
 • Çalışmalarındaki ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak kaydedebilir
 • Yazmaya çok zaman harcar
 • Veriler ve protokoller aynı yerde değildir
 • Arama özellikleri yoktur
 • Çalışma arkadaşlarının aldıkları notları çözmeleri gerekir
 • Süreçlerde tutarlılık sağlayamaz

Analiz

 • Verilerine kimlerin eriştiğini kontrol edebilir
 • Yorumları ve konuşmaları takip edebilir
 • Tezgahta gerçek zamanlı olarak analiz yapabilir
 • Taslakların bazı bölümlerini yeniden yazmaları gerekir
 • Veri güvenliği konularıyla uğraşmaları gerekir
 • Finansörlere / FDA'ya uyum sağlayamaz
 • Paylaşmak için tek biçimli bir formata sahip değildir

Paylaşım

 • Sonuçları tutarlı bir şekilde paylaşacak şablonları vardır
 • Finansör / FDA şartlarına uyabilir
 • Çalışmalarını güvenli bir şekilde paylaşabilir
 • Her gün imzalamaya çok zaman harcar
 • Başarısızlığı baş araştırmacıdan saklayabilir

Kapanış (günlük)

 • Otomatik imza atabilir
 • Tüm verileri tescilsiz bir formatta muhafaza edebilir
 • Baş araştırmacılara net ilerleme güncellemeleri sağlayabilir