Stanson Sağlık Klinik Karar Desteği ve Analizi

Hasta başında karar alma desteği

İletişim

Epic elektronik tıbbi kayıtlarınızın (EMR) içine yerleştirilen Stanson Sağlık Klinik Karar Desteği ve Analizi:

 • Gereksiz ve potansiyel olarak zararlı tıbbi tedavilerin önüne geçilmesine yardımcı olur.
 • Hasta verilerini bünyesinde toplar ve veritabanıyla çapraz referans sağlar.
 • Doktorlara hızlı, son derece belirgin kılavuzluk sağlar.
 • Performansı değerlendirmek, doktor talimat alışkanlıklarına etki etmek ve nihayetinde genel hasta bakım kalitesini yükseltmek için her doktorun kesin analizleri.

Stanson uyarıları

Doğruluk ve etki sağlamak için Stanson Uyarılarında içerikler gerçek, klinik bir ortamda uygulanıp test edilerek uyarıların arıtılması ve optimize edilmesi sağlanır. Yeni bilgiler çıktıkça ve en iyi uygulamalar geliştikçe güncellenmesine devam edilir.

 • Stanson Uyarıları 180'den fazla müdahaleyi entegre eder ve Choosing Wisely® tavsiyelerinin yüzde 70'ini kapsar.
 • Doktorlar için doktorlar tarafından geliştirilmiş kanıta dayalı bakım kuralları iş akışında faaliyete geçirilir.
 • Bakım noktası için yaygın olarak tavsiye edilen klinik karar desteği
 • Doktor-hasta diyaloğunu teşvik ederek doğru bakımın doğru zamanda uygulanmasını sağlamak için geliştirilmiştir.
 • Choosing Wisely® uyarıları doktorların bakım sağlamasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir.

Stanson analizleri

Stanson analizleri her doktor kararıyla ilgili şeffaflık sağlayan kullanışlı veriler sağlar. Her doktor talimatı için dahili detaylı, yüksek seviye panolarla eyleme geçirilebilir veriler sağlar:

 • Uyarı sıklığını anlayın
 • Doktor performansını değerlendirin,
 • Doktor talimat alışkanlıklarını olumlu biçimde etkileyin
 • Aykırı sonuç gözlemleri olan doktorlarla üretken sohbetler yapın
 • Belirli bir departmanda iyileşme sağlayın
 • Maliyet tasarrufu fırsatlarını belirleyin
 • Bakıma olumlu etkide bulunmak için anlamlı değişiklikler yapılmasını mümkün kılın

Kişiselleştirilmiş raporlar hazırlamak için ek kaynağa veya zamana gerek kalmaz, çünkü tüm raporlar ve panolar dahildir.

Elsevier ortaklığıyla

Stanson bu yeni ürün için Elsevier ile ortaklık yapmıştır. Elsevier, sağlık uzmanlarının daha iyi kararlar almak ve daha iyi bakım sağlamak için sağladığı hizmetlere güvenebilecekleri bir isimdir.

100 yılı aşkın süredir, Elsevier birinci sınıf içeriklere erişim sunarak; doğru, maliyet yönünden etkin klinik kararlar alınması için gerekli bilgileri sağlayarak; ve hasta bakımının her aşamasında olumlu bir etki yapmak için klinik iş akışları ve EMR sistemlerine entegre olarak sağlık uzmanlarına aldıkları sonuçları daha iyi hale getirmelerinde destek olmaya odaklanmaktadır. Stanson Sağlık Klinik Karar Desteği ve Analizleri  , talimat setleri, bakım planlaması ve belgelemesi ve ilaç karar desteği sağlayan Elsevier Klinik Çözümlerini tamamlamaktadır.