Konuk Editörler

Konuk editörler özel sayı basımları için içeriklerin edinilmesi ve denetim sürecinin yönetilmesinde hayati bir rol oynar. Konuk editör olmanız için iki yol vardır:

  • Dergi sizi araştırma alanınızdaki bir uzman olarak davet edebilir.
  • Bir derginin özel bir sayısı için teklifte bulunabilirsiniz – kıdemli editör    editörlük kuruluna danıştıktan sonra teklifiniz ret veya kabul edebilir.

Özel sayılar

Özel sayılar, çok ilgi çeken ve derginin amacı ve kapsamı dahiline giren belirli bir araştırma alanına odaklanır. Ayrıca belirli bir temayı gözden geçirmek, daha önce ele alınmamış yönlerini incelemek, yeni yaklaşımlar önermek ve geliştirmek, perspektif alışverişinde bulunmak ve yeni araştırma dalları açılmasını teşvik etmek için harika bir fırsat sunmaktadır.

En önemli avantajlar

  • Daha geniş bir kitleye daha fazla sayıda dağıtım
  • Aboneler için ek içerikler
  • Hem elektronik hem de basılı formatta kullanılabilirlik
  • Daha fazla atıf alma

Konuk editör kılavuzu

Elsevier çevrimiçi bir makale gönderim ve denetim sistemi kullanmaktadır. Özel sayı makalelerinin gönderimi ve hakem denetimi bu sistem kullanılarak yönetilmelidir.

Kılavuzu okuyun (İngilizce)