Editör kurulları

Çoğu dergi, içerik konusunda tavsiyeler veren, yeni yazarları davet eden ve makale gönderimini teşvik eden bir editörlük kurulunun yol göstericiliği altında çalışır.

Editörlük kurulu ya da (editörlük) danışma kurulu derginin alanındaki uzmanlardan kurulu bir ekiptir. Editörlük kurulu üyeleri:

  • Gönderilen makaleleri inceler
  • Dergi politikası ve kapsamı konularında tavsiyeler verir
  • Konuk editörlüğünü yapabilecekleri özel sayıların konularını belirler
  • Yeni yazarlar ve gönderimleri dergiye çeker

Editörlük kurulu üyelerinin seçilmesi

Editörlük kurulu üyeleri, yayıncının vereceği bilgilerden de yararlanılarak derginin editörü/editörleri tarafından seçilir. Editörlük kurulu genelde her iki ya da üç yılda bir yeni üyelerin katılması, eskilerin görevlerini bırakması ya da bir dönem daha devam etmesiyle tamamen yenilenir. Bir üye istifa ettiğinde de değişiklikler olur.

Bir derginin editörlük kurulu kalitesini etkileyebilir, bu sebeple editörler şunları göz önünde bulundurmalıdır:

  • Kurul üyelerinin konumu derginin ulaştığı alanı temsil etmelidir
  • Kurul üyelerinin uzmanlığı derginin kapsamını temsil etmelidir
  • Önemli araştırma kuruluşlarından temsilciler atanmalıdır
  • Eski özel sayı Konuk Editörleri ve kilit denetimlerin yazarları ve iyi hakemler bu pozisyon için uygun olabilir
  • Mevcut kurul üyeleri yeni üyeler tavsiye edebilir

Bir derginin editörlük kuruluna katılmakla ilgileniyorsanız, dergiyi bulmak için Dergi Bulucuyu kullanın ve Editörlük Kurulu listeleri vasıtasıyla editörle temasa geçin.