Deneme Baskısı ve Lisanslama

Deneme Baskısı

Doğru yazım denetimi ve düzeltmelerin net bir şekilde işaretlenmesi yüksek kaliteli bir makale yayınlanması için şarttır. Makalenizin dizgisi yapılır yapılmaz, çevrimiçi deneme baskısı sistemimize bağlantı ya da bir PDF eki içeren bir e-posta alırsınız. Bir PDF'de yazım denetimi yapıyorsanız, tüm düzeltmelerinizi tek bir iletişimde bildirmeniz önem arz eder.

Çevrimiçi olarak düzeltmeler yapmakla ilgili daha fazla bilgi edinin

Telif Hakkı

Makalenizin kabul edilmesinden nihai versiyonunun hazırlanmasına kadar geçen süre içinde size imzalamanız için bir telif hakkı anlaşması gönderilir. Abonelik gerektiren makalelerde, dergi yayınlama anlaşmasının bir parçası olarak telif hakkını Elsevier'e devredersiniz; açık erişimli makalelerde, telif hakkının sahibi olduğunuz ama Elsevier'e makalenizle ilgili özel bir haklar verdiğiniz özel bir lisans anlaşması imzalarsınız. Daha fazla bilgi için telif hakkı sayfasını ziyaret edin.

Açık erişim ve lisanslama

Altın açık erişimli olarak yayınlamaya karar verirseniz, bir Creative Commons lisansı seçmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için derginin Yazar Kılavuzunu ya da telif hakkı sayfasını ziyaret edin.

Ayrıbasımlar

Makalenizin ScienceDirect'te yayınlanmasını takiben 24 saat içinde PDF ayrıbasımlar alırsınız. Basılı ayrıbasımlar sipariş ettiyseniz, bunlar derginin yayınlanmasından 6-8 hafta sonra gönderilir. Daha fazla bilgi için ayrıbasımlar sayfasını ziyaret edin.