Politikalar ve etik değerler

Yazarlar için politikalar

Elsevier’in politikalarıyla ilgili detaylar için politika sayfalarımızı ziyaret edin. Aşağıda bir yazar olarak faydalı bulabileceğiniz politikaların bağlantılarını bulabilirsiniz.

 • Telif hakkı: Araştırmaların yayınlanması ve dağıtımıyla ilgili haklar
 • Makale paylaşımı: kendi kendine arşivleme ve paylaşımla ilgili detaylar
 • Makale geri çekme: makale kaldırma ve geri çekme
 • Hasta muvafakati: hastaların ve diğer bireylerin kişisel bilgilerinin kullanımı
 • Açık erişim lisansları: açık erişimli yayınlamada kullanılan lisansların detayları
 • İzinler: Elsevier'in yayınladığı materyallerin kullanımı için izin alınması
 • Araştırma verileri: araştırma verileriyle ilgili politika ve ilkeler
 • Metin ve veri madenciliği: Elsevier'in veri ve metin madenciliğiyle ilgili politikası

Etik değerler

Bir makalenin hakem denetimli bir dergide yayınlanması, uyumlu ve saygı duyulan bir bilgi ağının geliştirilmesinin temel yapı taşlarından birisidir. Bu, yazarın ve onu destekleyen kuruluşların çalışmasının kalitesinin doğrudan bir yansımasıdır. Hakem denetimli dergiler bilimsel yöntemi destekler ve bünyesinde barındırır. Bu nedenle beklenen etik davranışlar üzerinde anlaşmak önemlidir.

Yazarlar çalışmalarını etik bir biçimde nasıl yayınlayacaklarıyla ilgili bilgileri Elsevier Yayıncılık Kampüsünün Etik Değerler bölümünde bulabilir. Etik konusundaki indirilebilir kaynaklar için Elsevier Yayıncılık Kampüsü Kaynakları bölümünü ziyaret edin. Özellikle editörler için geliştirilen ama konuya derinlemesine ilgi duyan herkesin yararlanabileceği diğer kullanışlı bilgilere Yayıncılık Etikleri Kaynak Takımından ulaşılabilir.

Yayıncılık yaparken etik konuları:

 • Makalenin yazarlığı: Yazarlık, raporlanan çalışmanın ortaya çıkışı, tasarımı, ifası veya yorumlanmasına ciddi bir katkı sağlamış olanlarla sınırlanmalıdır.
 • Özgünlük ve intihal: Yazarlar tamamen özgün eserler yazdıklarından emin olmalıdır ve başkalarının çalışmaları ve/veya sözlerini kullandılarsa bunu uygun şekilde aktarmalı ya da alıntılamalıdır.
 • Veri erişimi ve muhafazası: Yazarlardan editoryal inceleme için makaleleriyle ilişkili ham verileri sağlamaları istenebilir ve bu veriler için herkese açık erişim sağlamaya hazır olmalıdırlar.
 • Çoklu, lüzumsuz veya kesişen yayınlar: Genel olarak, bir yazar özünde aynı araştırmayı anlatan eserleri birden fazla dergide ya da birincil yayında yayınlamamalıdır. Elsevier bir çalışmanın aşağıdaki kullanımlarını önceki yayın olarak görmemektedir: özet şeklinde yayınlanma; akademik tez olarak yayınlanma; elektronik ön baskı olarak yayınlanma. Önceki yayınlanmalarla ilgili bilgiler her Elsevier dergisinin Yazar Kılavuzunda yer alır. Not: Cell Press, The Lancet ve cemiyetlerin sahip olduğu bazı dergilerin önceki yayınlanmalarla ilgili politikaları farklıdır. Bunlarla ilgili bilgiler dergi ana sayfasında bulunabilir.
 • Kaynakların bildirilmesi: Doğru bildirilmesi.
 • İfşa ve çıkar çatışmaları: Bütün gönderimler potansiyel bir çıkar çatışması olarak görülebilecek tüm ilişkileri ifşa etmelidir.
 • Yayınlanmış çalışmalardaki asli hatalar: Bir yazar yayınlanan çalışmasında ciddi bir hata veya yanlışlık keşfederse, dergi editörünü veya yayıncıyı hemen bilgilendirmek ve makaleyi çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak yazarın yükümlülüğüdür.
 • Raporlama standartları: Orijinal araştırmaların raporlarının yazarları yapılan çalışmayı doğru bir şekilde sunmalı ve önemini nesnel bir şekilde tartışmalıdır.
 • Tehlikeler ve insan veya hayvan denekler: Çalışma, kullanımları sıra dışı herhangi bir tehlikeye sahip kimyasallar, prosedürler veya ekipmanlar içeriyorsa veya insan ya da hayvan deneklerin kullanımını içeriyorsa uyum beyanları sağlanması gerekir.
 • Hasta görüntülerinin veya vaka detaylarının kullanımı: Hastalar ya da gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalar için etik komitesi onayı ve bilinçli verilmiş muvafakat gereklidir ve bunlar makalede belgelenmelidir.