Kitap Yazarları ve Kitap Editörleri

Genel Bakış

Sizi Elsevier'le ortaklık kurmuş dünya çapında tanınan düşünce liderlerinin arasına katılmaya davet ediyoruz.

İçerik oluşturma bir ortak çalışma sürecinin ürünüdür ve Elsevier tarihi boyunca tüm dünyadaki profesyoneller ve öğretim kurumlarına kaliteli ürünler sağlamak için yazarlarla işbirlikçi bir yaratıcılık ruhu içinde çalışmış olmaktan gurur duymaktadır. Elsevier'deki editoryal ortaklarınız piyasa konusunda engin bilgiye sahip yetenekli, yüksek eğitimli profesyonellerdir. Uzmanlığınızdan yararlanmanın ve bunu müşterilerle paylaşmanın en iyi yöntemlerini biliyoruz.

Elsevier'le ortaklık kurarak elde edebilecekleriniz şunlardır:

 • Dijital inovasyon. Kitaplar, tüm dünyada 16 milyondan fazla kullanıcısı olan lider tam metin bilimsel veritabanı ScienceDirect ve tıbbi bir arama motoru ve veritabanı olan ClinicalKey dahil olmak üzere çeşitli elektronik formatlarda yayınlanacak şekilde optimize edilebilir.
 • Projenizin tüm dünyada ihtiyaç duyan okuyucular tarafından kullanılabilmesi ve bulunabilmesini sağlamak için editörlük ve üretim faaliyetlerimizde uzun süredir kalite, doğruluk ve güvenilirliğe bağlıyız ve uluslararası bir satış ve pazarlama ağına sahibiz.
 • Teklif, yazma eser geliştirme, üretimden başlayarak pazarlama ve satışa kadar sürecin tüm aşamalarında size destek olan profesyonellerden kurulu özel bir ekiple çalışırsınız.
 • Elsevier emsalsiz bir uluslararası ağa sahip küresel bir şirkettir. 180 ülkedeki 4.500 kuruluşta çalışan 10 milyondan fazla araştırmacıya erişiyor ve ürünlerinizin mümkün olan en geniş kitleye ulaşmasını sağlarız. Kazançlarınızın piyasa değerine göre maksimize edilebilmesi için kitabınızı bölgeye göre stratejik olarak fiyatlandırırız. Bunlara ek olarak, Elsevier Research 4Life ortaklıkları vasıtasıyla çeşitli bilgi filantropi girişimine katılmaktadır. BM kurumlarının yardımıyla, 100'den fazla gelişmekte olan ülkedeki kamu kuruluşlarına binlerce ücretsiz ya da düşük ücretli kitap ve hakem denetimli dergi sağladık.
 • Bir Elsevier yazarı/editörü olarak, Önemli Referans Çalışmaları hariç pek çok yayınımızı normal liste fiyatından daha ucuza kullanabilirsiniz.

İçerik türleri

Elsevier'le ortaklık yaptığınızda, vizyonunuzu destekleyen ve içeriğinizi yaymanın en iyi yöntemi konusunda size uzman tavsiyesi sağlayabilen son derece yetenekli profesyonellerden kurulu bir ekiple çalışırsınız.
Farklı konulara, bilgi türlerine ve müşteri ihtiyaçlarına uygun çeşitli dijital ve basılı ürünler sağlarız. Bu yöntemler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Referans – Editörlüğü ve yazarlığı alanlarının en saygın uzmanları tarafından yapılmış olan Elsevier'in yüksek alıntılanma sayılarına sahip el kitapları ve referansları hem oturmuş hem de yeni ortaya çıkan konularla ilgili güvenilir bilgiler edinmek için paha biçilmez bir kaynaktır.
 • Ders kitapları – Elsevier, lisans, lisans üstü ve profesyonel kurs öğrencileri için, öğrenimini tamamlamış olanlar için de hala önemli referans kaynakları olmayı sürdüren çok çeşitli yenilikçi ve ödüllü ders kitabı yayınlamaktadır.
 • Hızlı dönüşlü içerikler – İstenildiğinde basılma seçeneği sunulan bu hızlı hareket eden e-liderlik ürünleri bu zamana duyarlı yeni, yüksek değerli materyallerin piyasaya daha hızlı ulaşması için bir yöntem sağlamaktadır.
 • Önemli Referans Çalışmaları (MRW'ler) – Ansiklopedilerimiz ve kapsamlı önemli referans çalışmalarımız çok çeşitli konularda güvenilir ve erişilebilir tanımlamalar ve temel bilgiler sağlayarak, özellikle disiplinler arası çalışmalar yapanlara destek olmaktadır.
 • Referans Modülleri – Referans Modülleri, Elsevier Önemli Referans Çalışmalarımızdaki en güncel disiplinler arası içeriklerin odaklanmış bir koleksiyonudur. Referans Modül içerikleri sürekli olarak güncellendiğinden, disiplinler arası araştırmalar ve keşifler için ideal bir hareket noktasıdır.
 • Seriler ve diziler – Seri ve dizi koleksiyonumuz kitap tarzı incelemeler ve konuları, genelde hakem denetimli dergilerde bulunan intizam, devamlılık ve konu gelişimleriyle birleştirmektedir.
 • Laboratuvar kılavuzları ve pratik kılavuzlar – Elsevier'in laboratuvar kılavuzları tezgah başında çalışırken araştırmacıların ihtiyaç duyduğu en yeni yöntemler ve protokolleri sağlarken, pratik kılavuzlarımız ise mevzuat bilgileri dahil olmak üzere, teknik sektörlerde kullanıma yönelik adım adım anlatımlı tasarım ve işletme prosedürleri içermektedir.
 • Atlaslar – Elsevier bilimsel araştırma ve çalışmalara destek olan en saygı duyulan ve en çok alıntı yapılan atlaslardan bazılarını üretmektedir.

Teklif süreci

Artık Elsevier'le ortaklık yapmaya karar verdiğinize göre, sıradaki adım bir teklif oluşturmaktır. Bize gönderdiğiniz teklif materyalleri Elsevier'in editörleri tarafından değerlendirilir ve harici hakemler tarafından seçilir. Daha iyi bir teklif göndermenize yardımcı olma amacı taşıyan çevrimiçi dersler için Elsevier Yayıncılık Kampüsünü ziyaret edin.

Şunları teklifinize dahil etmeniz gerekecektir:

 • Başlık
 • Yazar(lar) ve/veya editör(ler) – Lütfen yazarın/yazarların veya editörün/editörlerin ve biliniyorsa, katkıda bulunacak kişilerin isimlerini ve geçmişlerini dahil edin. Her yazar/editör için kısa bir özgeçmiş makbul olur.
 • Hedefler ve kapsam/Geçmiş ve amaç – Bu bölüm teklifin en önemli kısmıdır ve projenizin amacı ve kapsamını iyice anlamamızı sağlamalıdır. Teklifinizin bu kısmını yazarken mümkün olduğunca detay vermek için vakit ayırmalısınız. Yanıt vermeniz gereken sorulardan bazıları şunlardır: Bu projeye neden ihtiyaç var? Neleri kapsayacak? Derinlik seviyesi ne olacak? Tarz ve yaklaşımla ilgili özel olan nedir? Yazarlar ve editörlerle ilgili özel olan nedir?
 • Hedef kitleniz ve bu kitlenin ihtiyaçları – İçerikler ve özelliklerin başlangıçtan itibaren belirli bir kitlenin ihtiyaçlarına yönelik olarak özelleştirilmesi başarıya ulaşılmasına yardımcı olur.
 • Bu ürünün çözdüğü sorun nedir? – Bu içeriğin okuyuculara nasıl yardımcı olacağını açıklayın. İçeriği çalışmalarında nasıl kullanacaklar? Bu, araştırmacı iş akışının hangi noktasında bir sorunu çözmelerine yardımcı oluyor? Bu hangi sorunları çözmelerine yardımcı olacak?
 • Rakip kaynaklar – Teklif ettiğiniz kitabın rakibi varsa, bu rakibin güçlü ve zayıf olduğu yönleri dahil etmeniz kitabı hakemlerimiz ve müşterilerimizin gözünde doğru konumlandırmamıza yardımcı olur.
 • İçindekiler – İçindekiler, parça ya da kısım başlıklarını, bölüm başlıklarını, ekleri ve yazma eserin parçası durumunda olan her şeyi içermelidir. Bölümleri, eser içinde yer aldıkları sıraya göre listeleyin.
 • Örnek bölüm – İstenmesi halinde, kitabın yazılma seviyesi, yaklaşımı ve tarzını gösterebilmek için kitabın örnek bir bölümünü (ya da bir bölümün parçasını) sunmaya hazır olun.
 • Vasıflı hakemler – Alanınızdaki en az üç vasıflı hakemin adını ve e-posta adresini ekleyin. Bizden ve hakemlerimizden gelebilecek geri bildirimler doğrultusunda ileriki bir aşamada eserinizin ana hatlarında değişiklik yapmaya hazırlıklı olun.
 • Netlik ve bulunabilirlik – İşlediğiniz materyali en uygun terimlerle net bir şekilde açıklayan bir kitap başlığı, anahtar kelimeler ve bölüm başlıkları seçerek hakemlerimizin planladığınız içeriği anlayabilmesine — ve sürecin ileriki aşamalarında da okuyucuların içeriği bulabilmesine yardımcı olun.
 • İsteğe bağlı: Multimedya içerikleri – Kitabın ötesinde okuyucu deneyimini geliştirebilecek fikirlerinizi dahil edin (örn., video, ses, genişletilmiş veri setleri, vb.). Lütfen kullanıcıların bu materyalleri nasıl kullanacağını ve bunların projeniz için gerekli olup olmadığını dahil edin.

Bu tüm konuları kapsayan bir liste olmasa da, aşağıda genel olarak içerik aradığımız konular listelenmektedir:

 • Biyomedikal Araştırmalar
 • Kimya
 • Klinik Eğitim
 • Tıp/Sağlık Eğitimine Devam Edilmesi
 • Dünya Bilimi
 • Ekonomi
 • Enerji
 • Mühendislik
 • Çevre Bilimi
 • Finans
 • Gıda Bilimi ve Beslenme
 • Adli Tıp
 • Yaşam Bilimleri
 • Malzeme Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi
 • Matematik
 • Tıp Eğitimi
 • Tıp
 • Nörobilim
 • Hemşirelik
 • Hemşirelik Eğitimi
 • Psikiyatri
 • Psikoloji
 • Cerrahi
 • Ulaşım

Gönderim süreci

Teklifinizi yazmaya ve göndermeye hazır hale geldikten sonra, teklifi indirip doldurun ve doldurduğunuz formu, e-postanızın konu satırına aşağıdaki detayları dahil ederek teklif posta kutumuza gönderin:

 • [konu alanı] alanındaki teklif / [yazar adı: başlık]
  Örn. Makine mühendisliği alanındaki teklif / Smith: Uygulamalı Mekanikteki Gelişmeler

Yayınlanma sonrası

Dünyanın lider bilgi çözümleri sağlayıcılarından biri olan Elsevier, ürününüzün sektördeki başka hiçbir şirketten alamayacağı satış ve pazarlama kaynaklarını almasını sağlar. Pazarlama ekibimiz müşterilerimiz ve çalıştığımız alan konusunda derinlemesine bilgi sahibidir ve bu bilgi ve deneyimi ürününüzü piyasaya stratejik olarak konumlandırmak için kullanır.

Elsevier çeşitli tanıtım araçları sunmaktadır:

 • Kataloglar ve kitap kılavuzlarına yerleştirme
 • Özenle seçilen konferanslar ve toplantılarda sergiler ve tanıtımlar
 • E-posta kampanyaları ve/veya basılı kampanyalar gibi doğrudan pazarlama tanıtımları
 • Akademik ve genel kitapçılar, toptancılar, kütüphaneler ve çevrimiçi kitapçılara yerleştirme
 • Yüksek organik arama motoru sıralaması için optimize edilmiş SEO içerikleri ve oturmuş "Page Authority"
 • Dergi incelemeleri
 • Dünyaya yayılmış pazarlama ekipleri tarafından uluslararası pazarlama çalışmalarını koordine etmek

Bir ürün piyasaya çıktıktan sonra, yazar şunları yaparak satışın artırılmasına yardımcı olabilir:

 • Ürünü tanıtmak için blog, internet sitesi, sosyal medya ağı gibi dijital ortamları kullanmak veya bültenler göndermek ve doğrudan kendi Elsevier sayfasına bağlantı sağlamak
 • Ürün bilgilerini ve satın alma URL'sini içeren bir broşürler kitabınızı tanıtmak
 • Doğrudan tanıtım çalışmalarınızla ilgili satışlardan bir komisyon oranı almak için Elsevier CJ Ortaklık programına kaydolmak
 • Toplantılar, konferanslar ve konuşma yaptığınız diğer yerlerde kitabınızı tanıtmak için katkı sağlayanlarla işbirliği yapmak
 • Toplu satın alımla veya ürününüzün tanıtım düzenlemeleriyle ilgilenebilecek topluluklar, ilaç/ekipman şirketleri veya devlet kurumları tavsiye etmek
 • SciTech Connect için bir blog gönderisi yazmak ve bunu sosyal medyadan paylaşmak