Nick Fowler

Akademik İşler Direktörü ve Araştırma Ağları Genel Müdürü

Nick Fowler

Dr Nick Fowler Akademik İşler Direktörü ve Araştırma Ağları Genel Müdürüdür. Elsevier'in araştırma dünyasına yani, araştırmacılar, kütüphaneciler, araştırma liderleri, finansman sağlayıcılar ve devletlere nasıl değer sağladığının tanımlanması ve iletilmesinden sorumlu olan Elsevier Araştırma Pazarlaması grubunun başındadır. Ayrıca Elsevier'in Küresel Stratejik Ağlar ekibini de yönetmekte ve bu kapsamda dünyanın önde gelen üniversitelerinin üst yöneticileri ve küresel çapta karar vericilerle ortak çalışmalar yapmaktadır. Nick, Elsevier'e 2003'te katılmış ve 2005-2012 yılları arasında Strateji Direktörlüğü yapmıştır.

Röportaj yapma imkanıyla ilgili bilgi almak için basın ofisine e-posta gönderiniz