Sağlık sektörü uzmanları ve hastalar için erişim

Bookshare
Elsevier, en önemli yayınlarından oluşan bir koleksiyonu, basılı yayınları okuma engeli olan kişiler için dünyanın en geniş çevrimiçi kütüphanesi olan Bookshare.org'da sunmaktadır. Görme engelli ve disleksik öğrenciler Elsevier tarafından yayınlanan araştırmalara, Birleşik Krallık Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsünün sağladığı web tabanlı bir hizmet olan RNIB Bookshare'i kullanarak erişebilmektedir.

Acil Durum Erişim İnisiyatifi
Sağlık profesyonelleri, kütüphaneciler ve afetlerden etkilenen halkın tam metin makalelere geçici ücretsiz erişimini sağlamak için Acil Durum Erişim İnisiyatifi üzerinde ABD Ulusal Tıp Kütüphanesiyle ortaklık yapmaktayız. 2010 Haiti depreminde ve takip eden kolera salgınında, Pakistan'daki selde (2010), Japonya'da Fukushima depremi ve tsunamisinde (2011), Filipinler Haiyan'daki tayfunda (2013) ve Ebola krizinde (2014) erişim açılmıştır.

Açık içerik
Herkes konuk kullanıcı olarak The Lancet özetleri, Editorial, World Report, Perspectives, Correspondence gibi Lancet.com ücretsiz içeriklerine erişebilmektedir. Bütün Cell Press sayılarına da 12 ay sonra Cell Press internet sitesinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Ayrıca Elsevier ücretsiz olarak herkesin erişimine açık olan tıpla ilgili bir dizi açık erişimli dergi yayınlamaktadır.

Acil durum kaynak merkezleri
Belirli tıbbi acil durumlar için, Elsevier derlenmiş, ilgili araştırmalara ücretsiz erişim sağlayan özel acil durum kaynak merkezleri oluşturmuştur. Bunlara örnek olarak Zika ve Ebola virüsleriyle ilgili kaynak merkezlerimiz gösterilebilir. Zika araştırma merkezi The Lancet ve dünyaca tanınan bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Raphael Dolin dahil olmak üzere, Elsevier'in içerikleri ve uzmanlarından sürekli güncellenen bir kaynak koleksiyonu içermektedir.

Hasta erişimi
Belirli tıbbi bilgilere ihtiyaç duyan hastalar, bakıcılar ve bunların temsilcileri patientaccess@elsevier.com adresinden e-posta ile makaleleri talep edebilmektedir.