SciVal Funding

SciVal® Funding pomaga badaczom, administratorom oraz osobom zajmującym się pracami badawczo-rozwojowymi znajdować nowe możliwości

Rozwiązania Research Intelligence

O SciVal Funding

SciVal® Funding pomaga badaczom, administratorom oraz osobom zajmującym się pracami badawczo-rozwojowymi znajdować nowe możliwości.

Dodatkowo, przeglądając historię przyznanego finansowania, można pozyskać wiedzę o nowych sponsorach, których cele są zbieżne z zainteresowaniami badawczymi instytucji, a także dane badaczy, którzy uzyskali finansowanie w przeszłości.

SciVal Funding zawiera kompleksowe informacje o dotacjach z Australii, Kanady, Komisji Europejskiej, Indii, Irlandii, Nowej Zelandii, Singapuru, Republiki Południowej Afryki, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Znajdź odpowiednie możliwości finansowania

Szukaj dotacji na całym świecie

SciVal Funding zawiera kompleksowe informacje o finansowaniu z:

  • Australii
  • Kanady
  • Komisji Europejskiej
  • Indii
  • Irlandii
  • Nowej Zelandii
  • Singapuru
  • Republiki Południowej Afryki
  • Wielkiej Brytanii
  • Stanów Zjednoczonych