Analiza wyników REF2014

Szybka ocena wyników referencyjnych instytucji w skali kraju i w odniesieniu do wybranych instytucji z branży

Rozwiązania Research Intelligence Zamów konsultację

Gratulacje dla wszystkich instytucji i osób, które były zaangażowane w coś, co jest wspaniałym osiągnięciem!

155 instytucji szkolnictwa wyższego w całej Wielkiej Brytanii poświęciło wiele czasu i zasobów na ten proces — od początkowych konsultacji w 2009 r. do ostatecznego terminu składania zgłoszeń, który przypadał na listopad 2013 r.

Opublikowane 17 grudnia rezultaty podkreśliły zarówno jakość, jak i oddziaływanie pozaakademickie badań naukowych prowadzonych przez każdą z tych instytucji, a także stanowiły zwieńczenie lat ciężkiej pracy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób firma Elsevier wsparła program doskonałości badań naukowych REF 2014, sprawdź w następujących dwóch świetnych źródłach:


Narzędzie analizy wyników REF2014

16 grudnia wszystkie brytyjskie instytucje szkolnictwa wyższego, które złożyły deklaracje w programie REF2014 miały dwa dni na analizę wyników przed ich opublikowaniem.

W tym celu firma Elsevier opracowała narzędzie do analizy wyników REF2014 (zatwierdzone przez Radę Finansowania Szkolnictwa Wyższego w Anglii (HEFCE) do wykorzystania przez instytucje szkolnictwa wyższego), które umożliwia natychmiastową ocenę wyników zarówno na poziomie krajowym, jak i w odniesieniu do wybranych instytucji. To pozwoliło ustalić działania wewnętrzne i globalne.

Internetowe narzędzie analizy wyników REF2014 oferuje:

  • wszechstronną analizę wyników ogólnych i profili pobocznych, w tym elementów oddziaływania,
  • mierniki jakości, wolumenu i mierniki łączone,
  • rankingi na poziomie instytucji i jednostki ocenianej,
  • analizę regionalną i grup porównawczych,
  • różne opcje pobierania.

Czy się udało?

  • 16 grudnia: Ujawnione zostały wyniki poszczególnych instytucji; instytucje szkolnictwa wyższego mogły załadować do narzędzia własne wyniki.
  • 17 grudnia: Każda instytucja szkolnictwa wyższego otrzymała wyniki sektorowe; mogła użyć narzędzia do analizy wszystkich wyników.
  • 18 grudnia: Wyświetlanie i ranking według proporcji zgłoszonych pracowników według danych uzyskanych z danych kontekstowych HESA.

Uwaga: Zaprezentowano pierwotny model narzędzia z fikcyjnymi danymi. Produkt końcowy może nieco różnić się wyglądem i funkcjonalnością.

Grafika — podsumowanie


Często zadawane pytania

W jaki sposób narzędzie wykorzystało dane kontekstowe HESA?

Tworzenie własnych grup porównawczych?

Pobieranie tabeli wyników z narzędzia

Czy grupy porównawcze są dostępne w narzędziu?

W jaki sposób administrowano prawami użytkownika?