Hivebench

Hivebench to elastyczne, łatwe w użyciu rozwiązanie Electronic Lab Notebook dostosowane do przepływu pracy w dziedzinie nauk biologicznych.

Odwiedź Hivebench

O Hivebench

Hivebench to łatwy w użyciu system elektronicznego zeszytu laboratoryjnego (Electronic Lab Notebook, ELN) opracowany przez naukowców o specjalizacji biomedycznej, rozumiejących specyfikę pracy i problemów branży. Kompleksowy, spójny i ustrukturyzowany sposób przechwytywania danych oferowany przez Hivebench zapewnia prostą i bezpieczną metodę zarządzania i zabezpieczania protokołów i danych badawczych na każdym stanowisku — badacza, głównego badacza czy kierownika laboratorium.

Wszechstronne przechwytywanie danych

Zwiększanie odtwarzalności przez przechwytywanie informacji o materiałach, metodach i wynikach.

Spójne przechwytywanie danych

Znormalizowany opis i zarządzanie danymi w celu optymalizacji zapisu danych, filtrowania, sposobu stosowania i ponownego wykorzystania.

Zorganizowane przechwytywanie danych

Łatwiejsze śledzenie danych i raportowanie procesów zarządzania danymi, większa transparentność i odpowiedzialność.


Hivebench pomaga naukowcom zajmującym się naukami biomedycznymi odblokować pełny potencjał danych badawczych

Dzięki zintegrowaniu Hivebench ELN z repozytorium instytucji lub bezpłatnym repozytorium danych Mendeley Data można zmaksymalizować potencjał danych badawczych (patrz schemat poniżej) i zapewnić ich przechowywanie przez długi czas. Hivebench zapewnia zgodność z wymaganiami dotyczącymi danych i przechowywanie szczegółowych informacji o procesie badawczym, dzięki czemu wyniki są bardziej przejrzyste, możliwe do odtworzenia i łatwiejsze w zapisywaniu i udostępnianiu.

10 cech świadczących o wysokiej efektywności danych

Po co korzystać z rozwiązania Electronic Lab Notebook?

Przechowywanie informacji w plikach prywatnych lub notatnikach papierowych niesie ze sobą wyzwania nie tylko dla indywidualnych badaczy zajmujących się naukami biologicznymi, ale również dla ich laboratoriów jako całości. Platforma Electronic Lab Notebook przechowuje wyniki badań naukowych w dobrze zorganizowanym formacie ułatwiającym ich ponowne wykorzystanie oraz upraszcza proces udostępniania i zabezpieczania informacji. Pozwala również zorganizować przepływ prac i protokoły w celu poprawienia odtwarzalności eksperymentów.

Eksperyment

Notatniki papierowe są problematyczne, ponieważ naukowcy...

Procedura

Korzystanie z Hivebench jest korzystne, ponieważ naukowcy mogą...

 • nie mają dostępu do protokołów i danych w tym samym miejscu
 arrow_left

Przygotowanie

 arrow_right
 • zapewnić kolegom stały dostęp do protokołów i danych
 • nie mogą przynosić papieru do laboratorium
 • ryzykują utratę notatek na papierze
 • nie mają gdzie udostępniać wyników

Realizacja

 • w dowolnym czasie uzyskać dostęp do danych i protokołów
 • zapisywać postępy prac w czasie rzeczywistym
 • spędzają dużo czasu na pisaniu
 • dane i protokoły nie znajdują się w tym samym miejscu
 • nie mają dostępu do funkcji wyszukiwania
 • muszą odszyfrowywać notatki kolegów
 • nie mają możliwości zachowania spójności procesów

Analiza

 • kontrolować, kto ma dostęp do ich danych
 • śledzić komentarze i konwersacje
 • dokonywać analizy w czasie rzeczywistym przy stole laboratoryjnym
 • muszą przepisywać fragmenty notatek
 • muszą radzić sobie z problemem bezpieczeństwa danych
 • nie spełniają wymogów sponsorów/FDA
 • nie dysponują jednolitym formatem udostępniania

Udostępnianie

 • dysponować szablonami umożliwiającymi udostępnianie wyników w spójny sposób
 • spełnić wymogi sponsorów/FDA
 • bezpiecznie udostępniać swoją pracę
 • poświęcają codziennie dużo czasu na podpisywanie dokumentów
 • mają możliwość ukrycia niepowodzenia przed głównym badaczem

Zamknięcie (codziennie)

 • automatycznie zamknąć
 • zachować wszystkie dane w formacie niezastrzeżonym
 • przekazać głównemu badaczowi jasne informacje o postępach prac